Goede Vrijdag

Zijn kruis werd getransformeerd tot een teken van zijn zorgende liefde, voor allen die gebukt en gebogen door het leven gaan …..

 

…… Mogen onze bloemen, waarmee wij dit kruis hulde brengen, een voorteken zijn van bloesem, die weldra zal doorbreken aan deze boom des levens.

Reageren is niet mogelijk