Aandacht voor de doop in de Paaswake

In de Paaswake gedenken wij onze doop.
Het water heeft door de eeuwen heen rijkelijk gestroomd in deze dienst.
In de overgang van dood naar leven wordt er juist in deze nacht gedoopt.
De apostel Paulus schrijft aan de Romeinen: “Weten jullie dan niet dat wij allen, gedoopten in Jezus Christus, gedoopt zijn in zijn dood? Wij zijn dus met hem mee begraven door de onderdompeling in de dood, om – evenals Christus is opgewekt uit de dood door de macht van de Vader-  in een vernieuwd leven onze weg te gaan. Als wij delen in zijn dood, zullen wij ook delen in zijn opstanding.”  (Romeinen 6: 3 en 4)
Daarom mag een ieder die dat wil even stil staan bij het doopvont om een kruisteken gedoopt in water te ontvangen.
De dienst in de Vredehorst begint om 22.00 uur.

Reageren is niet mogelijk