Aanpassingen maatregelen i.v.m. corona

Naar aanleiding van de laatste overheidsmaatregelen onderstaand het nieuwe beleid van onze wijkgemeente:

Als PWG de Weide houden we ons zoveel als mogelijk aan de regels en kiezen we het zekere voor het onzekere en zoeken niet de grenzen op. Verantwoordelijkheid wordt gevoeld en genomen. Met de huidige inzichten en in goed onderling overleg heeft het moderamen samen met het corona veiligheidsteam het volgende besloten:

  • Als PWG de Weide maken we geen aanspraak op de uitzonderingsregeling die voor kerken van toepassing is. We willen polarisatie in de maatschappij voorkomen/minimaliseren.
  • We blijven doorgaan met online diensten. De fysieke kerkdiensten kunnen worden voortgezet tot een maximum aantal bezoekers van 30. Dit aantal is inclusief de kinderen voor de kindernevendienst en exclusief degenen die meewerken aan de kerkdienst. Dit zijn: predikant, dienstdoende ambtsdragers, beameristen, koster, ehbo-er, organist en/of andere musici en ‘voorzangers’ (maximaal 4). De kinderen voor de oppasdienst worden hierin niet meegeteld.
  • Er wordt tijdens de dienst niet door de gemeente gezongen.
  • Wij sluiten ons aan bij het advies van de overheid om mondkapjes te dragen tot aan de zitplaats van de activiteit. Als kerkenraad geven we hierin het goede voorbeeld en nodigen onze gemeenteleden van harte uit ons hierin te volgen.
  • Na afloop van de dienst wordt er niet gezamenlijk koffie gedronken.

Wij hopen hiermee wat duidelijkheid te hebben gegeven in deze onzekere tijd en we rekenen graag op jullie medewerking. 

 

Reageren is niet mogelijk