Avondgebeden 40 dagentijd

“Ik ben er voor jou”: Avondgebeden in de Veertigdagentijd in de Vredehorst.

Elke zondagmiddag om 17.00 uur kunt u ook in deze tijd van pandemie en lock down meedoen aan een avondgebed in de Vredehorst.
Dat kan thuis bij uw eigen laptop of tablet, want de vieringen worden live uitgezonden(klik hier).
Misschien is het t.z.t. ook mogelijk voor een aantal mensen in de kerk mee te vieren. Dat hopen we.

Pandemie of niet, in het kerkelijk jaar beginnen op 17 februari, op Aswoensdag, de veertig dagen tot Pasen.
We volgen het thema van Kerk in Actie, van de landelijke Protestants Kerk.
Zij baseert in deze tijd haar acties op de zeven werken van barmhartigheid, te lezen in het evangelie van Mattheus, hoofdstuk 25 : 35 en 36.
Daar zijn het er zes.
In het jaar 1207 heeft de paus er een zevende aan toegevoegd, het begraven van de doden.
In de avondgebeden lezen we deze tekst uit het evangelie van Mattheus en daarbij een evangelielezing over barmhartigheid.

Op de eerste zondag, 21 februari, lezen we een verhaal over een slachtoffer van geweld.
Hij krijgt hulp, en wel van iemand van wie je het misschien niet had verwacht.

Er zal muziek klinken, gezang, er is tijd voor zomaar stil zijn en er klinken gebeden.
Veel gemeenteleden doen mee: lezen, muziek, beeld en geluid, zingen misschien?
En niet te vergeten de koster.
Het is bemoedigend dat zoveel mensen zich inzetten!

Passend bij het onderwerp zeven keer barmhartigheid is er elke zondag na het avondgebed een collecte voor Amnesty International.
U kunt uw gift overmaken naar de diaconie onder vermelding van deze bestemming.

De avondgebeden zijn voorbereid door de werkgroep liturgie samen met ds Jacoline Batenburg en sluiten goed aan bij de Veertigdagentijdkalender die gratis te bestellen is bij de landelijke kerk.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *