Avondmaal thuis en kerkauto

Van de diaconie 

 

 

Avondmaal thuis

 

 

Sinds corona kijken veel gemeenteleden kerkdiensten vanuit huis. Zo ook de avondmaalsvieringen, welke worden verzorgd door de diaconie. Nu we zondags ook digitaal met elkaar verbonden zijn, willen wij als diaconie graag weten welke verwachtingen thuisvierders hebben van ons als diaconie. Wij nodigen u dan ook uit om uw suggesties en opmerkingen met ons te delen via ons emailadres diaconiepwgdeweide@gmail.com. Dan gaan wij uw reacties bespreken. Bedankt voor het meedenken!

 

Kerkauto

 

 

Meer dan dertig jaar heeft Hetty Bouius chauffeurs geworven en roosters gemaakt voor de kerkauto. Onlangs heeft zij aangegeven dat ze hiermee wil stoppen en als diaconie hebben we deze taak overgenomen. Vanaf deze plek: Hetty, heel hartelijk bedankt voor alle tijd, liefde en energie die je hierin hebt gestopt!

 

Op dit moment zijn er bij ons als diaconie geen (oudere) gemeenteleden bekend die aan hebben gegeven graag opgehaald te willen worden voor de zondagse kerkdienst, maar wellicht leeft die wens wel. Mocht u gebruik willen maken van de kerkauto, stuur dan een mail naar diaconiepwgdeweide@gmail.com. Na inventarisatie van uw wensen, kijken we hoe we een en ander op kunnen pakken.

 

Hartelijke groet van uw diakenen

Reacties zijn gesloten.