Benoeming Aliena van Dalen en Anne Verhart als kerkelijk medewerkers muziek.

In het recent vastgestelde meerjarenbeleidsplan is een van de thema’s te zorgen voor een meer gevarieerd aanbod van vieringen en muzikale ondersteuning. Daarbij is gesteld dat we de komende jaren willen inzetten op het verrijken van de muzikale ondersteuning in de meest brede zin. Daartoe hebben we een vacature gesteld voor een kerkelijk medewerker muziek. Deze vacature hebt u kunnen lezen in één van de kerkentrommels en op deze website.

We zijn wederom verheugd dat we ook hier invulling aan hebben kunnen geven en dat betekent  dat Aliena van Dalen en Anne Verhart deze functie  zullen gaan invullen, ieder voor een deel.

Zowel Aliena als Anne zullen zich binnenkort nog persoonlijk aan de gemeente voorstellen.

Reageren is niet mogelijk