Bericht uit de kerkenraad

Beste gemeenteleden,

Graag wil ik uw aandacht vragen voor de puzzel, die al enige weken op het liturgisch centrum van de Vredehorst ligt, want het leggen van de puzzelstukjes wil nog niet erg vlotten.

Voor degenen die dit niet hebben meegekregen: elk puzzelstukje vertegenwoordigt een vacature voor een vrijwillige functie/rol/taak binnen onze wijkgemeente.

Er zijn in de afgelopen periode veel gemeenteleden benaderd maar dat heeft nog niet tot het gewenste resultaat geleid .Als kerkenraad maken we ons ernstig zorgen over de invulling van de vacatures voor het komende seizoen.

We zijn uiteraard blij met de aanmeldingen die we al ontvangen hebben zoals bijvoorbeeld voor het beamerteam, de oppasdienst, de tuinploeg en voor een aantal ambtsdragers, maar er zijn nu nog te veel open plekken

En dan gaat het, zonder volledig te zijn, om diakenen, contactteamleden, leiding voor het jeugdwerk, ouderlingen maar ook voor een opvolger van de rol van voorzitter van de kerkenraad.

Ik wil u graag oproepen om nog eens na te denken of u een taak of functie zou willen oppakken.

We vormen met zijn allen een wijkgemeente, een geloofsgemeenschap, waar we gezamenlijk verantwoordelijk voor zijn. En dat betekent dat we de taken moeten verdelen en dat betekent dan ook dat er mensen aantreden en aftreden, zo gaat dat.

En ik hoop dat u vanuit die gezamenlijke verantwoordelijkheid nog eens wilt nadenken om ons te helpen de vacatures in te vullen.
En ja, ik ken de argumenten waarom we ons niet aanmelden:
-we hebben allemaal genoeg andere bezigheden;
-we denken dat een ander daar geschikter voor is;
-we denken dat we ons voor een lange periode moeten binden (wat overigens niet zo is, want je kunt – als dat nodig is – altijd stoppen!)

Wat we altijd horen bij degenen die stoppen/afscheid nemen: door iets te doen in de kerk wordt je betrokkenheid vergroot, voel je je meer onderdeel van onze geloofsgemeenschap. En daarom alleen al is het de moeite waard!

Beste leden van de Protestantse Wijkgemeente De Weide: kom in beweging, kijk op de website, laat je nader informeren over wat een en ander inhoudt en meld je aan!
Kerk zijn we toch met z’n allen!?

Namens de wijkkerkenraad,
Alex Visscher.

Reacties zijn gesloten.