Beroep aangenomen door ds J.W.C. Batenburg

Overhandiging en ondertekening beroepsbrief. Jacoline Batenburg en Alex Visscher

De algemene kerkenraad en de wijkkerkenraad van de protestantse wijkgemeente De Weide delen u mee dat er een beroep is uitgebracht op ds Jacoline Batenburg. Het uitbrengen van dit beroep is een unaniem genomen besluit van de beide kerkenraden.

De kerkenraad is verheugd u te kunnen melden dat ds. Jacoline Batenburg het beroep heeft aangenomen.

Komende zondag 9 juni , 1e pinksterdag, zal tijdens de ochtenddienst in de Vredehorst de intrede plaatsvinden. U kunt zich wellicht nog herinneren dat in december 2017 er een intrede en bevestiging heeft plaatsgevonden. Ds J. W.C Batenburg deed haar intrede destijds bij de Protestantse Kerk Nederland en werd vanuit de landelijke mobiliteitspool (tijdelijk) gedetacheerd in Hoogeveen. Deze situatie verandert nu er een beroep is uitgebracht en aangenomen. Bij de intrede van 9 juni a.s wordt ds Batenburg verbonden als predikant aan onze protestantse wijkgemeente De Weide .

Reageren is niet mogelijk