Bezoek theologiestudenten

In het weekend van 5/6 oktober krijgen we bezoek van twee theologiestudenten, iemand uit Egypte en iemand uit India. Deze studenten volgen een drie maanden durend programma in Amsterdam met de titel Bridging gaps ( kloven overbruggen, zie ook het vorige nummer van het kerkblad). Het weekend staat in het teken van kennismaken met elkaar, leren van elkaars cultuur, iets ervaren van hoe woorden uit de Bijbel kunnen spreken en hoe daarbij het land waarin je woont, je eigen omgeving, opleiding misschien, een rol kan spelen.  Het is een weekend om naar uit te zien!

Wat gaan we doen?  Uiteraard zullen deze studenten deelnemen aan de kerkdienst op zondagmorgen. Onze wijkpredikant ds Jacoline Batenburg gaat daarin voor. Op de zaterdagavond organiseren we een ontmoeting met de gemeente o.l.v. onze wijkpredikant. Het diaconaal platform geeft een presentatie over hun werk en de studenten kunnen vertellen over de situatie in hun land. Op de zaterdagmiddag en de zondagmiddag zullen we de studenten wat laten zien van Hoogeveen en Drenthe. Voor elk programma onderdeel bent u van harte welkom! Het is dé mogelijkheid om kennis te maken met jonge christenen uit een andere wereld.

Wilt u meer weten en/of wilt u zich aanmelden, neem dan contact op met de ZWO-diakenen;

Mark Kampman, e-mail adres Mark_kampman@hotmail.com of Nies Muis, e-mail adres n.muis@kpnplanet.nl of telefonisch 0528-267367

Wij zien alvast uit naar dit weekend en we hopen op uw belangstelling.

Nies Muis, diaconie pwgdeweide, ZWO

Reageren is niet mogelijk