Bij de diensten

Zondag 8 december – Tweede advent

‘Geef licht’ is het thema van deze adventstijd. Er klinken verhalen over de profeet Micha. In een donkere tijd zegt hij dat er iets kan veranderen. Vandaag horen we in een Bijbels visioen hoe dat eruit zou kunnen zien. Niemand zal meer opgejaagd, verschrikt of bang zijn. Durf je daarop te vertrouwen? Ook als je het nog niet kan zien?

Thema: Micha.
Schriftlezingen: Micha 4: 1-8.
Voorganger: ds. Jacoline Batenburg.
Organist: Johan Kikkert.

Vesper om 17.00 uur

O kom, die Heer en meester zijt! (lied 466:2)
De op een na laatste letter van het woord ‘Ero Cras’ komt van Adonaj. Dat is het woord wat de joden gebruiken om God als Heer aan te spreken, omdat ze de Naam Jaweh – vertaalt met Heer in onze vertaling- nooit uitspraken. Het was de heilige Naam voor God die ‘Ik zal er zijn’ betekent. Aan Mozes door gegeven toen hij de slaven moest halen uit Egypte. Een Naam die daar en toen voor goed verbonden is aan de bevrijding van mensen aan de onderkant van de samenleving. Het is ook de Naam die verbonden is aan Jezus. Door Jezus is deze Naam ingevuld en vervuld. Als hij de blinde Bartimeüs ziet zitten aan de klant van de weg, roept hij eigenlijke tegelijkertijd Zacheüs de tollenaar uit de boom. De arme blinde ziet Hij en de tollenaar laat Hij zien. Zo ontstaat bevrijding van onderop. De machtelozen krijgen macht en de machtigen wordt een plaats gewezen. Zo is Jezus Heer en meester.

Reageren is niet mogelijk