Bij de zondag

17 November

Deze morgen wordt de doop bediend aan Luca Tigelaar. Ook worden er drie nieuwe ambtsdragers bevestigd. Marina Hinderink en Leo Schot als ouderling en Geert Marissen als diaken. Een feestelijke dienst. In deze dienst horen we over Mozes. Hij is de schapen aan het hoeden van zijn schoonvader Jethro, wanneer hij opeens een brandende braamstruik ziet. Het gekke is de takken van die struik verbranden niet! Dan hoort Mozes Gods stem. God vertelt dat hij de God is De God die ‘die er zijn zal”.  De God van Abraham, Isaak en Jakob. Zo leren ook wij vandaag God nog kennen. Door de verhalen van de mensen die ons voorgingen heen.

Lezingen: Exodus 3:1-15 en Lukas 20: 27-38

Organist: Rien Schippers

Reageren is niet mogelijk