Bijwonen van online kerkdiensten in de Vredehorst

Sinds enkele maanden worden de kerkdiensten vanuit de Vredehorst online uitgezonden. Ondanks de aangekondigde versoepelende coronamaatregelen, is de verwachting dat dit ook de komende maanden nog nodig zal zijn. Wel wordt het mogelijk met maximaal 100 personen om een online kerkdienst bij te wonen. Eén van de voorwaarden om dit mogelijk te maken, is dat er vooraf een gebruiksplan moet worden opgesteld.

Dit plan is inmiddels gereed en de maatregelen die moeten worden getroffen, zijn volop in voorbereiding. In de praktijk betekent dit dat u vanaf zondag 12 juli een online kerkdienst bij mag wonen. Uiteraard zijn ook hier de algemeen geldende corona­maat­regelen van toepassing,  zoals de afstand van 1,5 meter, een zitplaatsenplan, hygiënemaat­regelen, bij klachten ‘ga je niet naar de kerk’ enzovoort.  Meer details vindt u in het gebruiksplan, deze is te vinden op onze website PWG de weide.nl.

Het bijwonen van een kerkdienst kan alleen als men zich vooraf heeft aangemeld. Dit aanmelden is nodig om te bewaken dat het maximaal aantal bezoekers niet wordt overschreden. Daarnaast  zijn we verplicht bij te houden wie er in het gebouw aanwezig zijn (geweest), omdat we bij een eventuele besmetting  gegevens moeten aanleveren voor een contactonderzoek.

Het aanmelden werkt als volgt:

Aanmelding kan wekelijks van maandag t/m donderdag  voorafgaand aan de  zondag via de website (www.pwgdeweide.nl). Bij de aanmelding is opgave van naam, (e-mail)adres en aantal personen verplicht. Mensen die niet over internet beschikken, kunnen zich telefonisch aanmelden op nummer 0528 273010. Vol is vol en het is niet mogelijk voor meerdere diensten tegelijk te reserveren.

In de vakantieperiode wordt er geen kindernevendienst gehouden. Wel is er een oppasdienst. Gebruikmaking hiervan moet op het aanmeldformulier worden aangegeven.

Het zullen andere vieringen zijn dan we gewend zijn omdat:

  • (gemeente-)zang niet is toegestaan;
  • er na afloop geen ontmoeting/koffiedrinken is;
  • er geen vrije keuze is met betrekking tot de zitplaatsen.

Vanaf zondag 12 juli  is het mogelijk een online kerkdienst bij te wonen. Omdat we willen weten dat wat we geschreven hebben in het gebruiksplan veilig en verantwoord uitgevoerd kan worden,  starten  we 12 juli met wat minder gemeenteleden. Een soort ‘proefdraaien’ dus en als het goed werkt dan schalen we vanaf 19 juli op naar 100 deelnemende kerkgangers.

Ik wens ons gezegende diensten toe!

Houd moed, heb lief.

Namens de kerkenraad van  PWG de Weide,

Alex Visscher

Reageren is niet mogelijk