Buitenlandse theologiestudenten  naar Hoogeveen op 5 en 6 oktober. Houd dit weekend vrij!

Van september t/m november van dit jaar komt een groep theologiestudenten  van over de hele wereld naar Amsterdam om daar te studeren en kennis te maken met elkaars cultuur.  De organisatie ligt bij de VU, de PThU en Kerk in Actie. Sinds een paar jaar wordt dit programma met de naam Bridging Gaps georganiseerd vanuit het Centrum voor Contextuele  Bijbelinterpretatie. Hoe interpreteer je een verhaal uit de bijbel als je in Nederland woont, in Oost Europa, in Afrika, in India. Maakt het verschil vanuit welke cultuur je de bijbel leest?  Daarover gaat Contextuele Bijbelinterpretatie.  Anders gezegd: dit project probeert de bijbel als bron van emancipatie en gerechtigheid te leren lezen opdat studenten geïnspireerd raken een bijdrage te leveren aan een meer humane samenleving.

 In het programma van de studenten is opgenomen dat ze twee tot vier weekenden doorbrengen in een kerkelijke gemeente.  Zo komen in het weekend van 5-6 oktober a.s. twee studenten uit India en uit Egypte naar ónze gemeente. Daar kunnen we ons met recht op verheugen!  Het is de bedoeling dat we kennis nemen van elkaars cultuur en dat de studenten een kerkelijke gemeente hier leren kennen. Voor zover dat mogelijk is in zo’n korte tijd uiteraard.

Wat hebben we nodig?  Twee logeeradressen, logies met ontbijt voldoet. Meld je aan! Met een klein groepje zijn we bezig een programma samen te stellen. Als u mee wilt doen, graag. Neem contact op met een van ons.  Het is dé gelegenheid contact te leggen met vertegenwoordigers van de wereldwijde kerk!

U kunt zich aanmelden bij de ZWO-diakenen Mark Kampman, mark_kampman@hotmail.com en Nies Muis  n.muis@kpnplanet.nl

Reageren is niet mogelijk