Bloemschikking 2 april

De vijfde zondag in de 40-dagentijd heeft de naam Judica, wat “doe mij recht” betekent.
In psalm 43:1 staat het verwoord:
“Verschaf mij recht, o God, vecht voor mijn zaak.
Bescherm mij tegen een liefdeloos volk, vol list en bedrog.”

In de symbolische schikking zien we kleine, nederige viooltjes, die de mensen voorstellen in angst verscholen en bescherming zoekende.
De bundel rechte takken omhoog, symboliseren: een leven recht door zee.
De kronkeltakken, zijwaarts gericht, stellen dwaalwegen voor.
De basis van de compositie bestaat uit Hedera (of klimop).
De betekenis van Hedera is trouw van God naar de mensen.

Bloemschikking 26 maart

De vierde zondag in de 40-dagentijd heeft de naam Laetare, wat – verheugt u – betekent.

In psalm 122:1 staat het verwoord: “Ik was verheugd toen ze mij zeiden: wij gaan naar het huis van de HEER!”               

Op deze zondag breekt al iets van het Licht van Pasen door. De kleur paars verandert even in roze.

In de symbolische schikking zien we de roze voorjaarstakken, die eerst schijnbaar dood waren, volop bloeien. Een woestijn komt tot leven en juicht.

De basis van de compositie bestaat uit Hedera ( of klimop ). De betekenis van Hedera is trouw van God naar de Mensen.                  

Kelderviering in de Vredehorst.

Zondagmorgen 19 maart was het dan zover. De eerste kelderviering voor jongeren (vanaf 12 jaar) in de kelder van de Vredehorst werd gehouden. Tweeëndertig jongeren waren ingegaan op de uitnodiging om direct in de kelder te gaan vieren tijdens de officiële kerkdienst. Met het thema ‘spreken of zwijgen’ als leidraad zijn we door middel van tien gevarieerde onderdelen er achter gekomen wat het betekent als er te vroeg en teveel gesproken wordt of te lang gezwegen. De Bijbellezing vertelde ons over het zwijgen van Jezus tegenover de Hoge priester en tegen Pilatus. Dat was en is heel verwonderlijk. Deed Hij dat bewust of was het angst? De verschillende verklaringen werden toegelicht. Om zelf voor Jezus op te komen schreven de jongeren een Amnestybrief aan Pilatus.

De muzikale inbreng was van Erwin de Vegt. 

 

 

We kunnen terugzien op een geslaagd experiment, dat zeker een vervolg mag of zelfs moet hebben. De keldervieringen zijn bedoeld voor jongeren vanaf twaalf jaar. Het is gebleken, dat jongeren tot en met zestien jaar zich in deze viering thuis kunnen voelen. Voorlopig staat de volgende kelderviering gepland op zondag 21 mei. Jullie horen er meer van.

Bloemschikking 19 maart

De derde zondag in de 40-dagentijd heeft de naam Oculi, wat ogen betekent.
In psalm 25:15 staat het verwoord:
“Ik houd mijn oog gericht op de HEER,
hij bevrijdt mijn voeten uit het net.”

In de symbolische schikking, zie je de ogen van de katjestakken en de pauwenveren naar boven gericht. Naar God waar we ons heil van verwachten.
De basis van de compositie bestaat uit Hedera (of klimop) en een vogelnet. De betekenis van Hedera is trouw van God naar de mensen. God is dus onze redding.

Zondag 19 maart – Kelderviering voor jongeren

Een nieuwe vorm van vieren voor jongeren in ´de Weide´. Naast de jongerennevendienst in de Vredehorst worden er een aantal keer per jaar keldervieringen georganiseerd. Alle jongeren vanaf 12 jaar zijn aanstaande zondag om 9.30 uur van harte welkom in de kelder van de Vredehorst.
Thema: Zwijgen of spreken.

We gaan proberen op eigentijdse wijze in tien stappen er achter te komen wat het betekent om te zwijgen of te spreken. Soms zeg je teveel, praat je je mond voorbij. Op een ander moment moet je spreken en mag je niet wegkijken. Zwijgen of spreken. Hoe ging dat bekende spreekwoord ook al weer? Spreken is zilver en zwijgen is goud. Maar gaat dat altijd op?
Van harte welkom.

Vespers in de 40-dagentijd: als oasen in de woestijn

Elk jaar opnieuw bieden die veertig dagen voor Pasen ons de kans orde op zaken te stellen in ons leven, na te denken over datgene waar het in het leven op aankomt.
Wij worden eraan herinnerd dat ons leven een doortocht is, een symbolische reis door de woestijn, waarin wij Brood uit de Hemel ontvangen om ons te bemoedigen.
Want Gods volk is op weg naar een samenleving zoals God die bedoeld heeft, waar gerechtigheid en barmhartigheid heersen, en God geëerd en de naaste gediend worden.
De veertig dagen voor Pasen zijn voor ons een beetje woestijn. Een periode om te leren van de teleurstellingen, fouten en tekortkomingen van ons leven.
Misschien ontdekken we dat wij eigenlijk iets missen, inspiratie, zingeving. Waar leven we voor, waar leven we van? Welk brood voor onderweg hebben wij bij ons om ons te bemoedigen?
De zes vespers zijn evenzoveel rustplaatsen, als oasen in de woestijn.
U wordt uitgenodigd om met ons mee te reizen naar Pasen.
Wij vieren de Vespers in de Vredehorst op zondagmiddag om 17:00 uur.

Namens de Liturgiewerkgroep de Weide
Annie van Kleij

Bloemschikking 2e zondag veertig dagentijd


De tweede zondag in de 40-dagentijd heeft de naam Reminiscere, wat gedenken betekent.
Naar psalm 25:6,
“Denk aan uw barmhartigheid, HEER,
aan uw liefde door de eeuwen heen.”

In de symbolische bloemschikking zien we gebogen bremtakken, die tere kwetsbare sneeuwklokjes beschermen. God is vasthoudend naar de mens, een ervaring van intens geluk.
De Hedera (of klimop) staat voor trouw van God naar de mensen.

Gert Kuyper

Zondag 5 maart – Dienst voor ‘jonger en ouder’

Op zondag 5 maart, de eerste in de veertigdagentijd, beginnen we met project ‘Geloof in het Leven’. 
Medewerking wordt onder verleend door een band met onder andere Aliena van Dalen en Emile Boer.

Thema is ‘Waar leef je van?’ naar aanleiding van de tekst ‘Niet bij brood alleen’ (Mattheus 4: 4) .

Van harte welkom.

Op zoek naar Judas – een nieuwe musical in de Vredehorst

Van Paulus naar Judas

Informatiebijeenkomst: Zondag 5 maart om 11:00 uur na de ochtendkerkdienst in de Vredehorst

 

Judas.
Noem die naam en er komen meteen beelden boven: verrader, onbetrouwbaar, oplichter, geldwolf. Het zijn zo maar een paar woorden die we aan ‘een Judas’ toedichten. En we kennen ook veel uitdrukkingen met het woord Judas erin. En zonder uitzondering zijn die allemaal negatief bedoeld: een Judaskus, een Judasgroet, Judasgeld, Judasrol…. Dit alles bepalende Judasbeeld is eeuwenlang bevestigd.

Maar wat weten we over hem? Mattheüs, Marcus, Lucas en Johannes hebben alle vier over hem geschreven en elke evangelist heeft zijn eigen beeld. Geen eenduidig beeld. Eenvoudig is het niet om te achterhalen wat de motieven van Judas zijn geweest voor de overlevering.
Dr. Bert Aalders geeft in een boek dat hij over Judas schreef tien mogelijke motieven met Judasbeelden aan. Want geen beeld zonder motief en geen motief zonder beeld. Maar er zijn meer beelden over Judas. In het recent ontdekte Evangelie van Judas, een Koptisch geschrift uit de eerste eeuwen na Christus, komt het beeld naar voren van Judas als held en juist niet als verrader. Een verrassend nieuwe invalshoek.

Wie is Judas?

Zeg het maar. Hoe was hij als klein kind? Vurig? Stil? Een zwart-wit denker? Kon hij tegen onrecht of niet? Liep hij als een dolle stier achter wie dan ook aan? En wie waren zijn ouders? De naam van zijn vader kennen we: Simon. Maar dat is alleen een voornaam.
Maar zijn moeder? Wie was zij en wat dacht ze toen ze haar zoon Judas – Grieks voor Juda- in haar handen hield? Hoe zag zijn jeugd eruit in het dorpje Ish-Karioth? Wie kan hem doorgronden, wat bezielde hem? Waarom maakte hij de keuzes die hij maakte? Vragen, vragen, vragen en juist met die vragen is de schrijver van de musical ‘Op zoek naar Judas’ aan de slag gegaan.

‘Op weg’ met een nieuwe musical

Na de verhalen/musicals over Paulus, Maria, Mozes en Ruth is de zoektocht naar Judas het begin van een spannende reis. We gaan als het ware op weg met Judas.
Die zoektocht en reis zijn bij elke musical weer spannend en uitdagend. Maar ook geweldig om als groep deelnemers met elkaar te beleven. Bij de uitvoering hebben we de taart al gehad, de uitvoering is dan de kers op de taart.
Bij elke musical zijn de deelnemers weer verschillend. Iedereen is van harte welkom om mee te doen. Het maakt niet uit waar je vandaan komt of wat je achtergrond is, als je zin hebt om ‘op weg’ te gaan ben je van harte welkom.

Praktische informatie
We starten 17 maart a.s. en oefenen elke vrijdagavond (m.u.v. vakanties en feestdagen) van 19.30 tot ca. 21.15 uur De uitvoeringen staan gepland op 23, 24 en 25 maart 2018, het weekend van Palmpasen. Voor deelname vragen we eenmalig € 20,-.
We hopen natuurlijk op heel veel (nieuw) zang- en acteertalent. In het bijzonder doen we ook een beroep op jongeren om zich aan te melden. Er is een aantal prachtige rollen en er is ruimte in het koor. Enthousiast geworden? Kom dan naar één van de informatiebijeenkomsten in de Vredehorst. Check pwgdeweide.nl of facebook (@MusicalsVredehorst) voor de laatste informatie.

Deze informatiebijeenkomsten, waar iedereen van harte welkom is die nog meer wil weten over deelname aan de musical, vinden plaats op:

Woensdag 1 maart om  19:30 uur in de Vredehorst

Zondag 5 maart om 11:00 uur na de ochtendkerkdienst in de Vredehorst

Direct aanmelden kan natuurlijk ook. Stuur dan een mailtje met vermelding van je naam, telefoonnummer en welke zangstem (bas, tenor, alt of sopraan) je hebt naar: musicalsdeweide@outlook.com. Lijkt het je leuk om een rol te spelen, geef dan even aan of je in aanmerking wilt komen voor een small, medium of large rol. Ook mag je aangeven of je wel of niet een solo zou willen zingen. Voor de grote rollen en zangsolo’s houden we na 17 maart audities.

Hartelijke groet namens het productieteam,

Geert Jansen en Caroline van Haeringen