Bloemschikking 2e zondag veertig dagentijd


De tweede zondag in de 40-dagentijd heeft de naam Reminiscere, wat gedenken betekent.
Naar psalm 25:6,
“Denk aan uw barmhartigheid, HEER,
aan uw liefde door de eeuwen heen.”

In de symbolische bloemschikking zien we gebogen bremtakken, die tere kwetsbare sneeuwklokjes beschermen. God is vasthoudend naar de mens, een ervaring van intens geluk.
De Hedera (of klimop) staat voor trouw van God naar de mensen.

Gert Kuyper

Zondag 5 maart – Dienst voor ‘jonger en ouder’

Op zondag 5 maart, de eerste in de veertigdagentijd, beginnen we met project ‘Geloof in het Leven’. 
Medewerking wordt onder verleend door een band met onder andere Aliena van Dalen en Emile Boer.

Thema is ‘Waar leef je van?’ naar aanleiding van de tekst ‘Niet bij brood alleen’ (Mattheus 4: 4) .

Van harte welkom.

Op zoek naar Judas – een nieuwe musical in de Vredehorst

Van Paulus naar Judas

Informatiebijeenkomst: Zondag 5 maart om 11:00 uur na de ochtendkerkdienst in de Vredehorst

 

Judas.
Noem die naam en er komen meteen beelden boven: verrader, onbetrouwbaar, oplichter, geldwolf. Het zijn zo maar een paar woorden die we aan ‘een Judas’ toedichten. En we kennen ook veel uitdrukkingen met het woord Judas erin. En zonder uitzondering zijn die allemaal negatief bedoeld: een Judaskus, een Judasgroet, Judasgeld, Judasrol…. Dit alles bepalende Judasbeeld is eeuwenlang bevestigd.

Maar wat weten we over hem? Mattheüs, Marcus, Lucas en Johannes hebben alle vier over hem geschreven en elke evangelist heeft zijn eigen beeld. Geen eenduidig beeld. Eenvoudig is het niet om te achterhalen wat de motieven van Judas zijn geweest voor de overlevering.
Dr. Bert Aalders geeft in een boek dat hij over Judas schreef tien mogelijke motieven met Judasbeelden aan. Want geen beeld zonder motief en geen motief zonder beeld. Maar er zijn meer beelden over Judas. In het recent ontdekte Evangelie van Judas, een Koptisch geschrift uit de eerste eeuwen na Christus, komt het beeld naar voren van Judas als held en juist niet als verrader. Een verrassend nieuwe invalshoek.

Wie is Judas?

Zeg het maar. Hoe was hij als klein kind? Vurig? Stil? Een zwart-wit denker? Kon hij tegen onrecht of niet? Liep hij als een dolle stier achter wie dan ook aan? En wie waren zijn ouders? De naam van zijn vader kennen we: Simon. Maar dat is alleen een voornaam.
Maar zijn moeder? Wie was zij en wat dacht ze toen ze haar zoon Judas – Grieks voor Juda- in haar handen hield? Hoe zag zijn jeugd eruit in het dorpje Ish-Karioth? Wie kan hem doorgronden, wat bezielde hem? Waarom maakte hij de keuzes die hij maakte? Vragen, vragen, vragen en juist met die vragen is de schrijver van de musical ‘Op zoek naar Judas’ aan de slag gegaan.

‘Op weg’ met een nieuwe musical

Na de verhalen/musicals over Paulus, Maria, Mozes en Ruth is de zoektocht naar Judas het begin van een spannende reis. We gaan als het ware op weg met Judas.
Die zoektocht en reis zijn bij elke musical weer spannend en uitdagend. Maar ook geweldig om als groep deelnemers met elkaar te beleven. Bij de uitvoering hebben we de taart al gehad, de uitvoering is dan de kers op de taart.
Bij elke musical zijn de deelnemers weer verschillend. Iedereen is van harte welkom om mee te doen. Het maakt niet uit waar je vandaan komt of wat je achtergrond is, als je zin hebt om ‘op weg’ te gaan ben je van harte welkom.

Praktische informatie
We starten 17 maart a.s. en oefenen elke vrijdagavond (m.u.v. vakanties en feestdagen) van 19.30 tot ca. 21.15 uur De uitvoeringen staan gepland op 23, 24 en 25 maart 2018, het weekend van Palmpasen. Voor deelname vragen we eenmalig € 20,-.
We hopen natuurlijk op heel veel (nieuw) zang- en acteertalent. In het bijzonder doen we ook een beroep op jongeren om zich aan te melden. Er is een aantal prachtige rollen en er is ruimte in het koor. Enthousiast geworden? Kom dan naar één van de informatiebijeenkomsten in de Vredehorst. Check pwgdeweide.nl of facebook (@MusicalsVredehorst) voor de laatste informatie.

Deze informatiebijeenkomsten, waar iedereen van harte welkom is die nog meer wil weten over deelname aan de musical, vinden plaats op:

Woensdag 1 maart om  19:30 uur in de Vredehorst

Zondag 5 maart om 11:00 uur na de ochtendkerkdienst in de Vredehorst

Direct aanmelden kan natuurlijk ook. Stuur dan een mailtje met vermelding van je naam, telefoonnummer en welke zangstem (bas, tenor, alt of sopraan) je hebt naar: musicalsdeweide@outlook.com. Lijkt het je leuk om een rol te spelen, geef dan even aan of je in aanmerking wilt komen voor een small, medium of large rol. Ook mag je aangeven of je wel of niet een solo zou willen zingen. Voor de grote rollen en zangsolo’s houden we na 17 maart audities.

Hartelijke groet namens het productieteam,

Geert Jansen en Caroline van Haeringen

 

Running Diner

Zaterdag 11 februari namen zo’n 70 personen weer deel aan een Running Diner.

Na een openings drankje ging ieder op bezoek bij een gemeentelid die een voorgerecht had gemaakt.

Daarna ging ieder naar een ander gemeentelid die voor een hoofdgerecht had gezorgd.

Om 21.00 uur was ieder weer terug in de Vredehorst voor een toetje.

Er waren goede gesprekken, en velen hebben met andere en soms onbekende gemeenteleden kennis gemaakt.

Eten in de Herberg

Voor de eerste keer vond Eten in de Herberg plaats in de Vredehorst. De zogenaamde kop is er af.
Als Herbergiers zijn we blij dat het goed verlopen is.

Het volgende Eten in de Herberg is op woensdag 15 Februari in de Vredehorst.

Op het menu staat nasi/bami en andere gerechten uit Indonesische keuken.
Nadat Nederlands-Indië een zelfstandige staat Indonesië is geworden kwamen veel Nederlanders en Indonesiërs die voor de Nederlanders hadden gewerkt naar Nederland. Hun eetcultuur namen ze mee en tot op de dag van vandaag is die invloed merkbaar.

U kunt er van proeven op 15 Februari.
De Herberg is open vanaf 18.00 uur.
We beginnen met een hapje en een drankje en om 18.30 uur met het hoofdgerecht, afgesloten wordt met een nagerecht.
U betaalt voor deze maaltijd 5 euro. Fijn als u gepast betaalt.

Vanaf 6 Februari kunt u zich opgeven bij Ineke Meerman tel.0528-278133, e-mail himeerman@gmail.com Wacht niet te lang met het u opgeven. We ontmoetten u graag in de Herberg in de Vredehorst.
Namens de Herbergiers, Claudette Drost.

Collecte Kerk in Actie Werelddiaconaat 5 februari 2017

Nootmuskaat is de belangrijkste inkomstenbron voor meer dan de helft van de bevolking op de Noord-Molukken.
Vanwege problemen met een schimmel hebben boeren in deze Indonesische provincie echter moeite om een goede kwaliteit nootmuskaat te leveren.
Door de slechte kwaliteit krijgen de boeren nu een lage prijs voor hun product.

Kerk in Actie draagt al enkele jaren bij aan het organiseren en trainen van boeren.
Vrouwen krijgen daarbij in het bijzonder aandacht, omdat zij minstens de helft van het werk doen, maar vaak achtergesteld zijn en minder loon ontvangen.

Op zondag 5 februari collecteren we voor het werelddiaconale werk van Kerk in Actie, zoals het werk van Swantara. Geeft u ook?
U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Werelddiaconaat.

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?
Hartelijk dank!
De Centrale Commissie Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking
Krikken, secretaris

Kralen van de dopelingen

Na afloop werden de eerste kralen met de namen en de geboorte- en doopdatum opgehangen in de gedachtenishoek.
Daarmee is de gedachtenishoek ook een gedachtenis van de doop geworden.