Collecte Kerk in Actie Werelddiaconaat 5 februari 2017

Nootmuskaat is de belangrijkste inkomstenbron voor meer dan de helft van de bevolking op de Noord-Molukken.
Vanwege problemen met een schimmel hebben boeren in deze Indonesische provincie echter moeite om een goede kwaliteit nootmuskaat te leveren.
Door de slechte kwaliteit krijgen de boeren nu een lage prijs voor hun product.

Kerk in Actie draagt al enkele jaren bij aan het organiseren en trainen van boeren.
Vrouwen krijgen daarbij in het bijzonder aandacht, omdat zij minstens de helft van het werk doen, maar vaak achtergesteld zijn en minder loon ontvangen.

Op zondag 5 februari collecteren we voor het werelddiaconale werk van Kerk in Actie, zoals het werk van Swantara. Geeft u ook?
U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Werelddiaconaat.

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?
Hartelijk dank!
De Centrale Commissie Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking
Krikken, secretaris

Kralen van de dopelingen

Na afloop werden de eerste kralen met de namen en de geboorte- en doopdatum opgehangen in de gedachtenishoek.
Daarmee is de gedachtenishoek ook een gedachtenis van de doop geworden.

Doopdienst op zondag 29 januari

dopenOp zondag 29 januari wordt er een doopviering gehouden in de Vredehorst.
De ouders van jonge kinderen, die hun kinderen ten doop willen houden kunnen zich aanmelden bij ds. Loosman via e-mail of telefoon.
Ruim voor de dienst nemen we met elkaar contact op voor een voorbereidend gesprek, waarin ook persoonlijke wensen besproken kunnen worden. (wim.loosman@online.nl en/of tel: 262612)

Agenda

Uitleg bij het logo

logo-pkndeweide1000Achtergrond bij het logo zoals de ontwerper, Simon Lenten uit Hoogeveen, het beschreven heeft:

Een goed logo is uniek (m.a.w.: past alleen bij de opdrachtgever) en is dus niet uit te wisselen met een andere naam.

De verbinding van jong en oud, gereformeerd en hervormd, Kerkboerderij en Vredehorst is simpelweg vormgegeven door de spatie tussen ‘de’ en ‘weide’ weg te laten.

De kleuren maken het mogelijk het logo onafhankelijk van het PKN-logo toch te herkennen als PKN-gerelateerd.

De kenmerkende vorm van de klokkentoren maakt het logo volstrekt uniek en zeer herkenbaar. (Op z’n Cruijfiaans: ‘als je het eenmaal ziet, ken je het’).

De duif die opvliegt vanuit de weide staat synoniem voor de boodschap die wordt uitgestraald.

Het beeld straalt ook activiteit uit. Heel herkenbaar is het beeld van een vogel die opvliegt uit het gras (de weide) als deze door een activiteit gestoord wordt….

Het geheel vormt een krachtig en zeer herkenbaar woordmerk dat zelfs heel klein afgedrukt opvalt en ook leesbaar is.