Gemeenteavond op woensdag 1 november

Gemeenteavond:
Graag nodigen we u uit voor een gemeenteavond van onze wijkgemeente ‘de Weide’. De avond begint om 20.30 uur en sluit aan op de dankdienst voor Gewas en Arbeid, die om 19:30 uur begint.

We vieren inmiddels bijna één jaar samen in de Vredehorst. In de erediensten wordt telkens een ander accent gelegd. Uiteenlopend van liturgisch met cantorij  en responsies tot laagdrempelig met band. Nu we een jaar verder zijn, willen wij deze opzet met u evalueren.  

Plaatselijke regeling:
Daarnaast is de plaatselijke regeling in de wijkkerkenraad opnieuw besproken. Graag zouden we u in de gelegenheid willen stellen om de regeling te lezen en uw mening hierover te geven. Voor de plaatselijke regeling, klik hier  en daarnaast zijn er enkele exemplaren beschikbaar achterin de kerk.

Met een hartelijke groet,

namens de kerkenraad
Lydia Nijmeijer – Joling

Scriba

Emeritaat ds Gauke Zijlstra

Emeritaat ds Gauke Zijlstra
De wijkkerkenraad heeft recentelijk van het moderamen van de classis Hoogeveen het bericht ontvangen dat aan ds Gauke Zijlstra per 1 oktober 2017 emeritaat is verleend wegens arbeidsongeschiktheid. Al geruime tijd zijn we samen met Gauke en Thea in gesprek om Gauke’s werkzaamheden zo goed mogelijk af te stemmen op de helaas verminderde mogelijkheden. Lees verder ….

Kelderviering voor tieners op zondag 8 oktober

Kelderviering voor tieners op zondag 8 oktober in De Vredehorst. Alle tieners zijn welkom om 9.30 uur in de kelder.

Praten met God.

Heeft het zin om in deze tijd te bidden? Waarvoor doe je het eigenlijk? Wanneer doe je het eigenlijk? Een tafelgebed? Een schietgebedje? Waarom ben je er mee gestopt? Op speelse wijze zoeken we naar antwoorden.

Nieuwe predikant voor de Weide

Voor de zomer heeft de kerkenraad het besluit genomen om de werving van een beginnend predikant te starten.

Wij zijn verheugd u te kunnen vertellen dat Jacoline Batenburg binnenkort van start gaat als predikant in onze wijk.

Jacoline is 27 jaar oud en woont momenteel met haar man in Hilversum.

De verwachting is op dit moment dat zij per 1 december bij ons kan starten als predikant. De intrededienst is dan op 17 december.
Voor die tijd willen we alvast starten met inwerken. Vanaf 1 oktober zal zij als kerkelijk medewerker actief zijn in onze wijk. Jacoline zal zich binnenkort uitgebreid aan u voorstellen.

Namens de kerkenraad PWG de Weide