Veelkleurigheid: last of zegen?

In ons beleidsplan staat: ‘De rijkdom van verscheidenheid en veelkleurigheid vraagt van ons als geloofsgemeenschap nadrukkelijk om onderlinge verdraagzaamheid. We hebben niet allemaal dezelfde voorkeuren. Vooral als het gaat om de eredienst, in al haar facetten, zijn we verscheiden in onze voorkeuren. Verschillen in geloofsbeleving zijn door de eeuwen heen de aanleiding geweest voor kerkscheuringen en kerkverlating. Toch kiezen wij er in volle overtuiging voor elkaar in verscheidenheid vast te houden.’ De preek die over dit thema door ds. Wim Loosman op zondag 3 maart is gehouden kunt u hieronder vinden.

Klik hier om de preek terug te lezen.
Hieronder kunt u de preek terugluisteren

Kinderkoor in het voorjaar

We kijken terug op een prachtige uitvoering van de musical ‘Bureau Knetter’ op Kerstmorgen.

Op zondag 3 februari gaan we na de ochtenddienst verder met het kinderkoor in onze gemeente, want….…zingen is laten zien wat je voelt. Ben je blij of verdrietig? Vind je het moeilijk om dat te zeggen? Zing het dan.…zingen is plezier hebben. Daarom is zingen in een groep ook zo leuk: want samen heb je meer plezier. Alleen zingen is ook leuk, maar in een groep voel je echt dat je bij elkaar hoort.

…zingen is niet saai: je wordt er blij van, je leert je stem ontwikkelen en grote kans dat je ook leert om meer te durven; je zelfvertrouwen groeit!

…zingen is laten zien dat je gelooft. Geloven heeft met gevoel te maken. Voel dat God van je houdt. Als je daarvan zingt, dan zien mensen dat en kunnen ze dat meevoelen. 

Heb je zin om mee te doen? Hartstikke leuk!

We gaan met elkaar repeteren op zondagmorgen in de Vredehorst.

Van 6 tot en met 8 jaar van 11.00 tot 12.45 uur.

Van 9 tot en met 12 jaar van 12.45 tot 12.30 uur.

De kerkdiensten waarin we gaan zingen zijn zondag 10 maart (begin veertigdagentijd) en zondag 21 april (Paasmorgen).

De eerstvolgende repetitie zal zijn op zondag 3 februari.

Wil je graag meedoen, meld je dan aan bij Aliena via de mail.

Je bent van harte welkom!

Pianist als begeleider van het koor 

We zoeken naast nog meer nieuwe kinderen ook een jongere of een jongvolwassene die piano kan spelen en het leuk vindt om de kinderen te begeleiden. Wie weet is er iemand in de gemeente die ons kan helpen?

Aliena van Dalen
aliena.vandalen@gmail.com of 06-10712448

 

Water!

Zondag 3 februari – Themaviering over water. (9.30 u. inloop met koffie, aanvang om 10.00 uur)

Het gaat in deze dienst wat anders dan anders. Water is dit keer het thema. De waterhuishouding op aarde is aan het veranderen door de klimaatverandering. De stijging van de zeespiegel, de grote droogtes in Afrika, de hevige regenbuien,……het zijn allemaal tekenen dat we op een andere manier rekening moeten gaan houden met het water. In Oeganda zijn mensen voor een groot deel van de dag bezig met het putten van water. Als wij nu de kraan open draaien, dan komt er schoon water uit. Maar hoe lang is dat nog een vanzelfsprekende zaak?  Wie zich bezig gaat houden met water, die komt als vanzelf ook de verhalen in de Bijbel tegen. De ZWO-diakenen werken mee aan deze dienst. Ds. Wim Loosman gaat voor, Rien Schippers speelt op het orgel, Erwin de Vegt en Jacqueline Bos verlenen muzikale medewerking.

Reactie op de Nashville-verklaring

De zogeheten Nashville-verklaring, een uit Amerika overgenomen, daar door 22.000 ‘bijbelgetrouwe’ christenen ondertekend, theologisch traktaat ‘over Bijbelse seksualiteit’ dat de homoseksuele ‘gerichtheid’ an sich niet, maar de homoseksuele praktijk wel afwijst, heeft in de afgelopen weken veel commotie veroorzaakt.  In de wijkgemeente ´de Weide´ herkent men zich niet in deze manier van Bijbellezen. We leven nu in een andere tijd, waarin er ruimte is voor alle mensen om samen te leven, te trouwen en Gods zegen daarover te vragen. Wij sluiten ons aan bij de onderstaande woorden van ds. de Reuver, scriba van de generale synode van onze kerk:

De Nashville-verklaring is theologisch eenzijdig en gesloten en pastoraal onverantwoord. Ze is daarom niet dienstbaar aan het gesprek in gemeenten over gender, seksualiteit en zegen.

Dit gesprek is sowieso niet gediend met verklaringen en statements over en weer, maar komt alleen verder als het op een veilige manier gevoerd wordt op de plek waar het thuishoort, namelijk in de gemeente. Het kan alleen in een open houding waarin ruimte is voor ieder om zich uit te spreken en gehoord te worden.

In november jl. heeft de generale synode van de Protestantse Kerk uitgesproken dat in de kerk van Jezus Christus ieder mens als beelddrager van de Schepper, aangeraakt door de liefde van Christus, van harte welkom is en zich thuis mag voelen.

Bovendien heeft zij, in tegenstelling tot de verklaring van Nashville, uitgesproken dat de Protestantse Kerk geen waardeoordeel uitspreekt over de seksuele geaardheid van haar leden noch over het huwelijk of andere levensverbintenissen.

Deze terughoudendheid is noodzakelijk voor een veilig en open gesprek over seksualiteit en gender in de gemeenten.

Ds. René de Reuver, scriba generale synode

Kerst actie Jeugd PWG de Weide

In de ochtend dienst van 6 januari is bekend gemaakt wat de opbrengst is van de Chocolademelk en glühwein actie die gehouden is op kerstavond in de Vredehorst.

Clubkinderen hebben voor de kerst lege statiegeld flessen verzameld en ingeleverd. Tijdens hun kerst gala is er een collecte gehouden. De opbrengst van deze acties is € 104.30. Dit is een erg goede prestatie en wij zijn hier erg blij mee.
Jongeren van club+ hebben op kerstavond na de kerstnacht diensten glühwein, chocolademelk en ranja verkocht. Het was na de diensten erg gezellig op het kerkplein.
Het was ook mogelijk om geld te doneren voor het goede doel.

De totale opbrengst van de actie is € 721.60. Dit geld is overgemaakt naar Stichting Kinderhulp Afrika.
Het geld word besteed in het Nafasi Welfare Centre. Het is een opvanghuis voor kinderen van 0-5 jaar. Het opvanghuis wil voor kinderen zorgen die onder slechte omstandigheden ter wereld komen. Denk daarbij aan een moeder overlijdt bij de geboorte, de moeder is tiener en heeft geen eigen inkomen, of de moeder is te ziek om zelf voor het kind te zorgen.
De opvang is tijdelijk. Het is de bedoeling dat er met de familie van het kind gezocht wordt naar een goede plek om op te groeien. Bij voorkeur is dat een plek in de eigen sociale omgeving van het kind.
Babyvoeding in Oeganda is erg duur. Met Dit geld kan voor twee maanden babyvoeding gekocht worden.