Eten in de Herberg

Woensdag 15 mei opent de Herberg weer haar deuren. U bent allen van harte welkom om aan tafel plaats te nemen. Vanavond gaan we ons tegoed doen aan hartige taarten. Dus geen zoetigheid en slagroom maar taarten gevuld met allerlei soorten vlees, ei en groenten. Een stevige maaltijd dus. Wist u dat hartige taarten oorspronkelijk werden samengesteld uit kliekjes ? Dat gaan onze koks niet doen, maar ze maken er vast iets lekkers van.

Om 18.00 uur gaan de deuren in de Vredehorst open en bent u welkom. Zoals gewoonlijk starten we met en hapje en een drankje en om 18.30 uur komen de taarten op tafel. We sluiten af met een nagerechtje. De maaltijd kost € 6,00 per persoon. U wordt verzocht gepast te betalen.

U kunt zich opgeven vanaf maandag 6 mei tot en met donderdag 10 mei bij Hilda Lenten, 0528-274904 of hildalentensoer@gmail.com. Wacht niet te lang want vol is helaas vol.

Paasmorgen, zondag 21 april 9.30

De Heer is opgestaan!

De Heer is waarlijk opgestaan!
Zo begroette men elkaar in de gemeente op paasmorgen.
Ze gebeurt dat nog. In Oosters-Orthodoxe kerken komt de voorganger van voor in de kerk, vanachter de ikonenwand de kerk in om zo de gemeente te begroeten. Zo groeten wij elkaar met de kerk van alle tijden en plaatsen. We doen mee met de engelen, met de vrouwen. We doen als de discipelen. We durven onze oren misschien ook niet te geloven. Laten we ons overtuigen. Door het evangelie.Door de dienst. Door het Gloria dat weerklinkt zoals in de hemel, zo ook op aarde. Laten we ons overtuigen door die oude paasgroet, door wat we aan opstanding zien van elkaar: opgewektheid, levenskracht, ongedacht nieuw begin.
De paasmorgen is een dienst voor jong en oud. Aalt van den Ende en Matthijs Koops doen belijdenis van hun geloof.
Thema: De helpende hand.
Schriftlezingen: Genesis 2: 4-7 en 22-25 en Johannes 20: 11-18.
Voorganger: ds. Wim Loosman.
Organist: Peter ten Kate.
Met medewerking van het kinderkoor onder leiding van Aliena van Dalen en Mente Heemstra, trompet.

Aandacht voor de doop in de Paaswake

In de Paaswake gedenken wij onze doop.
Het water heeft door de eeuwen heen rijkelijk gestroomd in deze dienst.
In de overgang van dood naar leven wordt er juist in deze nacht gedoopt.
De apostel Paulus schrijft aan de Romeinen: “Weten jullie dan niet dat wij allen, gedoopten in Jezus Christus, gedoopt zijn in zijn dood? Wij zijn dus met hem mee begraven door de onderdompeling in de dood, om – evenals Christus is opgewekt uit de dood door de macht van de Vader-  in een vernieuwd leven onze weg te gaan. Als wij delen in zijn dood, zullen wij ook delen in zijn opstanding.”  (Romeinen 6: 3 en 4)
Daarom mag een ieder die dat wil even stil staan bij het doopvont om een kruisteken gedoopt in water te ontvangen.
De dienst in de Vredehorst begint om 22.00 uur.

Kaarsen in de Paaswake

In de nieuwjaarsnacht van 2000 op 2001 vond in Café De Hemel (Volendam) een zware brand plaats. Deze is de geschiedenis ingegaan als de cafébrand van Volendam.
Sindsdien wordt het gebruik van open vuur in gebouwen onder de loep genomen.
In de kerken van Hoogeveen is daarom ook een nieuw beleid ingevoerd ten aanzien van het gebruik van kaarsen in alle diensten.
In de Paaswake ontsteken wij vanaf dit jaar daarom ‘memorial lights’ (met daarop een afbeelding van ons ‘eigen’ kruis) en geen Paaswake kaarsen. U begrip daarvoor.
De dienst in de Vredehorst begint om 22.00 uur.