Onderhoud Vredehorst

Regelmatig krijg ik vragen over het onderhoud bij en in de Vredehorst. Graag praat ik u even bij. Onderhoud is soms zichtbaar, maar vaak niet. Zichtbaar is de renovatie van de fietsenstalling. De hekjes aan de Vredehorstzijde en achterzijde zijn verwijderd. Hiervoor in de plaats zijn palen geplaatst van gerecycled kunststof/plastic met rode en witte aanduiding. Als u aan komt rijden is de rode aanduiding altijd aan uw rechterzijde, de witte aanduiding aan uw linkerzijde. Ik hoop dat er nu minder beschadigingen aan auto’s optreden en het struikelen over de hekjes kan hier nu ook niet meer. We zijn dank verschuldigd aan OPA (de oud papier actie) die voor de financiering van de palen heeft gezorgd.

Wat u niet kunt zien, is een wijziging in de ventilatiemogelijkheid van de kerk. Bij een tweede dienst, soms vindt er een derde dienst plaats, neemt de luchtkwaliteit sterk af. Onlangs hebben CO2 metingen plaatsgevonden, waaruit blijkt dat de waarde sterk stijgt naarmate een dienst langer duurt. Boven in de toren van de kerk hangen twee grote ventilatoren. Binnenkort wordt een sensor en een regelaar aangebracht die de snelheid van de ventilatoren laten toenemen al naar gelang de CO2 waarde stijgt. Er komt dan meer frisse lucht binnen.

In de berging achter de keuken hangt een nog oude (open) geiser. Regelmatig vindt er onderhoud van de geiser plaats. Onlangs is ontdekt dat de geiser koolmonoxide produceert. Dit is reukloos en zoals u weet gevaarlijk. De geiser wordt nu vervangen door een geiser met een gesloten systeem.

De stoelen in de ontmoetingsruimte worden veel gebruikt en daardoor ook veel verschoven. De viltjes onder de stoelpoten slijten hierdoor. Veel viltjes zijn inmiddels versleten, waardoor het verschuiven van de stoelen gepaard met nogal wat geluid. Deze stoelen zullen daarom van nieuwe viltjes worden voorzien.

Uw kerkrentmeester
Henk Hospers

Beroep aangenomen door ds J.W.C. Batenburg

Overhandiging en ondertekening beroepsbrief. Jacoline Batenburg en Alex Visscher

De algemene kerkenraad en de wijkkerkenraad van de protestantse wijkgemeente De Weide delen u mee dat er een beroep is uitgebracht op ds Jacoline Batenburg. Het uitbrengen van dit beroep is een unaniem genomen besluit van de beide kerkenraden.

De kerkenraad is verheugd u te kunnen melden dat ds. Jacoline Batenburg het beroep heeft aangenomen.

Komende zondag 9 juni , 1e pinksterdag, zal tijdens de ochtenddienst in de Vredehorst de intrede plaatsvinden. U kunt zich wellicht nog herinneren dat in december 2017 er een intrede en bevestiging heeft plaatsgevonden. Ds J. W.C Batenburg deed haar intrede destijds bij de Protestantse Kerk Nederland en werd vanuit de landelijke mobiliteitspool (tijdelijk) gedetacheerd in Hoogeveen. Deze situatie verandert nu er een beroep is uitgebracht en aangenomen. Bij de intrede van 9 juni a.s wordt ds Batenburg verbonden als predikant aan onze protestantse wijkgemeente De Weide .

Benoeming Aliena van Dalen en Anne Verhart als kerkelijk medewerkers muziek.

In het recent vastgestelde meerjarenbeleidsplan is een van de thema’s te zorgen voor een meer gevarieerd aanbod van vieringen en muzikale ondersteuning. Daarbij is gesteld dat we de komende jaren willen inzetten op het verrijken van de muzikale ondersteuning in de meest brede zin. Daartoe hebben we een vacature gesteld voor een kerkelijk medewerker muziek. Deze vacature hebt u kunnen lezen in één van de kerkentrommels en op deze website.

We zijn wederom verheugd dat we ook hier invulling aan hebben kunnen geven en dat betekent  dat Aliena van Dalen en Anne Verhart deze functie  zullen gaan invullen, ieder voor een deel.

Zowel Aliena als Anne zullen zich binnenkort nog persoonlijk aan de gemeente voorstellen.

Eten in de Herberg

Woensdag 15 mei opent de Herberg weer haar deuren. U bent allen van harte welkom om aan tafel plaats te nemen. Vanavond gaan we ons tegoed doen aan hartige taarten. Dus geen zoetigheid en slagroom maar taarten gevuld met allerlei soorten vlees, ei en groenten. Een stevige maaltijd dus. Wist u dat hartige taarten oorspronkelijk werden samengesteld uit kliekjes ? Dat gaan onze koks niet doen, maar ze maken er vast iets lekkers van.

Om 18.00 uur gaan de deuren in de Vredehorst open en bent u welkom. Zoals gewoonlijk starten we met en hapje en een drankje en om 18.30 uur komen de taarten op tafel. We sluiten af met een nagerechtje. De maaltijd kost € 6,00 per persoon. U wordt verzocht gepast te betalen.

U kunt zich opgeven vanaf maandag 6 mei tot en met donderdag 10 mei bij Hilda Lenten, 0528-274904 of hildalentensoer@gmail.com. Wacht niet te lang want vol is helaas vol.

Paasmorgen, zondag 21 april 9.30

De Heer is opgestaan!

De Heer is waarlijk opgestaan!
Zo begroette men elkaar in de gemeente op paasmorgen.
Ze gebeurt dat nog. In Oosters-Orthodoxe kerken komt de voorganger van voor in de kerk, vanachter de ikonenwand de kerk in om zo de gemeente te begroeten. Zo groeten wij elkaar met de kerk van alle tijden en plaatsen. We doen mee met de engelen, met de vrouwen. We doen als de discipelen. We durven onze oren misschien ook niet te geloven. Laten we ons overtuigen. Door het evangelie.Door de dienst. Door het Gloria dat weerklinkt zoals in de hemel, zo ook op aarde. Laten we ons overtuigen door die oude paasgroet, door wat we aan opstanding zien van elkaar: opgewektheid, levenskracht, ongedacht nieuw begin.
De paasmorgen is een dienst voor jong en oud. Aalt van den Ende en Matthijs Koops doen belijdenis van hun geloof.
Thema: De helpende hand.
Schriftlezingen: Genesis 2: 4-7 en 22-25 en Johannes 20: 11-18.
Voorganger: ds. Wim Loosman.
Organist: Peter ten Kate.
Met medewerking van het kinderkoor onder leiding van Aliena van Dalen en Mente Heemstra, trompet.