Een Nieuw Begin, vespers in de 40-dagen tijd.

“Zou het kunnen dat een volk in vrede leeft?

Zou het kunnen zonder oorlog, zonder haat?

Zou het kunnen met tien woorden:

Een blauwdruk voor shalom;

Een afspraak hoe het leven hier kan zijn?”

 

Kerk in Actie koos als thema voor de 40-dagentijd Een nieuw begin. Als liturgiewerkgroep nemen we dit over voor de Vespers. We lezen Oudtestamentische verhalen over een volk dat weliswaar is bevrijd, maar nu niet weet hoe te leven. Ze willen terug.  Dan verbindt de Eeuwige zich aan dit volk, Hij sluit een verbond met ze en geeft ze tien woorden , tien woorden om te leven. Om opnieuw te beginnen. En waarom zij wel en wij niet? We lezen verhalen uit het evangelie waarin Jezus laat zien hoe Híj opnieuw begint, in de woestijn, op de berg. Hoe wat leeft een nieuwe kans krijgt, een zoon, een vijgenboom.  Dat het ons mag inspireren om niet te blijven staren naar wat vroeger was,  maar steeds te hopen en te zoeken naar een nieuw begin. Sterker nog: Het ís al begonnen!

Bovenstaand citaat is uit de musical Mozes.  De zangers van toen zullen het vast herkennen.

De eerste Vesper was op zondag 10 maart  om 17.00 uur in de Vredehorst. Vervolgens elke zondag tot Pasen. Verschillende musici en cantorij verlenen hun medewerking.

U bent van harte welkom!

 

Nies Muis, namens de LWG.

Eten in de Herberg

Het is prachtig weer als ik dit stukje schrijf, je krijgt gewoon de lentekriebels.
De volgende Eten in de Herberg is op woensdag 20 maart.
We gaan dan naar het Limburgse heuvelland. Op het menu staat namelijk Zoervleisch met Frites. Een typisch Limburgs gerecht. En toch weet geen enkele Limburger waarom dat zo is. Zoervleisch/zuurvlees bestaat als recept al zo lang, dat niemand zich meer afvraagt hoe dit gerecht in de provinciale keuken terecht is gekomen. Iedere Limburger die buiten Limburg woont, heeft er nu en dan heimwee naar, dat wel. Kom proeven en waan u in Limburg.

De Herberg is open om 18.00 uur. We beginnen met een hapje en een drankje.
Daarna zoervleisch met frites en natuurlijk ontbreekt het nagerecht niet. Voor deze maaltijd betaalt u 6 euro per persoon. Wilt u gepast betalen? U kunt zich van maandag11 maart tot en met vrijdag 15 maart opgeven bij Claudette Drost, 0528-274026 of door een mailtje te sturen naar cl.drost@planet.nl. Wacht niet te lang met opgeven om teleurstelling te voorkomen.
Let op: Eten in de Herberg op woensdag 17 april wordt verplaatst naar woensdag 24 april!
Namens de Herbergiers, hartelijk welkom,
Claudette Drost

Veelkleurigheid: last of zegen?

In ons beleidsplan staat: ‘De rijkdom van verscheidenheid en veelkleurigheid vraagt van ons als geloofsgemeenschap nadrukkelijk om onderlinge verdraagzaamheid. We hebben niet allemaal dezelfde voorkeuren. Vooral als het gaat om de eredienst, in al haar facetten, zijn we verscheiden in onze voorkeuren. Verschillen in geloofsbeleving zijn door de eeuwen heen de aanleiding geweest voor kerkscheuringen en kerkverlating. Toch kiezen wij er in volle overtuiging voor elkaar in verscheidenheid vast te houden.’ De preek die over dit thema door ds. Wim Loosman op zondag 3 maart is gehouden kunt u hieronder vinden.

Klik hier om de preek terug te lezen.
Hieronder kunt u de preek terugluisteren

Kinderkoor in het voorjaar

We kijken terug op een prachtige uitvoering van de musical ‘Bureau Knetter’ op Kerstmorgen.

Op zondag 3 februari gaan we na de ochtenddienst verder met het kinderkoor in onze gemeente, want….…zingen is laten zien wat je voelt. Ben je blij of verdrietig? Vind je het moeilijk om dat te zeggen? Zing het dan.…zingen is plezier hebben. Daarom is zingen in een groep ook zo leuk: want samen heb je meer plezier. Alleen zingen is ook leuk, maar in een groep voel je echt dat je bij elkaar hoort.

…zingen is niet saai: je wordt er blij van, je leert je stem ontwikkelen en grote kans dat je ook leert om meer te durven; je zelfvertrouwen groeit!

…zingen is laten zien dat je gelooft. Geloven heeft met gevoel te maken. Voel dat God van je houdt. Als je daarvan zingt, dan zien mensen dat en kunnen ze dat meevoelen. 

Heb je zin om mee te doen? Hartstikke leuk!

We gaan met elkaar repeteren op zondagmorgen in de Vredehorst.

Van 6 tot en met 8 jaar van 11.00 tot 12.45 uur.

Van 9 tot en met 12 jaar van 12.45 tot 12.30 uur.

De kerkdiensten waarin we gaan zingen zijn zondag 10 maart (begin veertigdagentijd) en zondag 21 april (Paasmorgen).

De eerstvolgende repetitie zal zijn op zondag 3 februari.

Wil je graag meedoen, meld je dan aan bij Aliena via de mail.

Je bent van harte welkom!

Pianist als begeleider van het koor 

We zoeken naast nog meer nieuwe kinderen ook een jongere of een jongvolwassene die piano kan spelen en het leuk vindt om de kinderen te begeleiden. Wie weet is er iemand in de gemeente die ons kan helpen?

Aliena van Dalen
aliena.vandalen@gmail.com of 06-10712448

 

Water!

Zondag 3 februari – Themaviering over water. (9.30 u. inloop met koffie, aanvang om 10.00 uur)

Het gaat in deze dienst wat anders dan anders. Water is dit keer het thema. De waterhuishouding op aarde is aan het veranderen door de klimaatverandering. De stijging van de zeespiegel, de grote droogtes in Afrika, de hevige regenbuien,……het zijn allemaal tekenen dat we op een andere manier rekening moeten gaan houden met het water. In Oeganda zijn mensen voor een groot deel van de dag bezig met het putten van water. Als wij nu de kraan open draaien, dan komt er schoon water uit. Maar hoe lang is dat nog een vanzelfsprekende zaak?  Wie zich bezig gaat houden met water, die komt als vanzelf ook de verhalen in de Bijbel tegen. De ZWO-diakenen werken mee aan deze dienst. Ds. Wim Loosman gaat voor, Rien Schippers speelt op het orgel, Erwin de Vegt en Jacqueline Bos verlenen muzikale medewerking.