Preek van de week

Soms heb je van die momenten dat je graag eens een preek zou willen teruglezen. Soms kan dat. De preek van 29 juli, van ds. Wim Loosman is terug te lezen door hier te klikken.

De cantorij van PWG de Weide is op zoek naar een cantor / muzikale leider

De cantorij van de de Protestantse Wijkgemeente De Weide maakt deel uit van een veelkleurige gemeente met als taak het muzikaal ondersteunen van de gemeentezang.

De cantorij heeft als doelstelling een keer per maand mee te werken aan een kerkdienst en aan vespers in de advents- en veertigdagentijd. Ook de diensten inde Stille Week worden ondersteund. De cantorij repeteert op donderdagavond.

De cantorij zoekt iemand die:

– een relevante muzikale opleiding of ervaring met het leiden van een koor of cantorij heeft.
– bij voorkeur de cantorij kan begeleiden op de piano tijdens het instuderen
– een grote affiniteit heeft met kerkmuziek
– zich wil inzetten ter bevordering van de gemeentezang.

Bent u geïnteresseerd of heeft u vragen, dan kunt u zich richten tot Stichting Kerkmuziek ‘de Weide’, Dick Smelt, dsmelt@ziggo.nl

Kinderdienst 3 juni

Het verhaal ging over de ark en Noach.
De dieren mochten mee in de ark, maar natuurlijk ook alle dierenknuffels

Schikking Pinksteren

Pinksteren, het feest van de Heilige Geest. Bijna 2000 jaar geleden in vuurtongen uitgestort op de biddende en wachtende leerlingen van Jezus.

In de Bijbel staat dat er aan hen een soort vlammen verschenen, “die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, en allen werden vervuld van de Heilige Geest….” (Handelingen 2: 3)

Zo laat God ons ook nu niet alleen, maar geeft ons Zijn Geest die, ook nu, ons in vuur en vlam wil zetten. Vuur van boven, van God. Een bijzonder moment – feest!

In deze schikking is dat vuur van boven te zien: een kampvuurtje met gekloofd hout onder een soort van driepoot waar normaal gesproken een kookpot in hangt, maar zonder vuur van onderaf. Het vuur moet van boven komen, net als met Pinksteren toen in Jeruzalem.  Er zijn dan ook de kleuren van vuur te zien – rood, oranje en geel – in een beweging van boven naar beneden.

In het Pinksterfeest gaat het natuurlijk niet om echt vuur, maar om de Heilige Geest van God, maar deze vurige kleuren geven wel een heel mooi beeld!

Het arrangement is gemaakt door Alien Offereins en Bernhardus Annen.

Fluister het mij in, Heilige Geest:

Spoor me aan, Heilige Geest:
Ik zal het goede doen.

Verlok me, Heilige Geest:
Ik zal het goede zoeken.

Geeft me kracht, Heilige Geest:
Ik zal het goede vasthouden.

Bescherm me, Heilige Geest:
Ik zal het goede nooit verliezen.

(toegeschreven aan Aurelius Augustinus)

Bellen blazen op het Pinksterfeest

Het Pinksterfeest heeft als thema Levensadem. Op het Feest van de Geest blaast God Zijn adem in ons.

Kunstenaars hebben daar een mooi schilderij over gemaakt. Om het nog aanschouwelijker te maken gaan we samen bellen blazen.  

Met grote en kleine bellen gaan we ademen nadat God ons de levensadem heeft ingeblazen.

Na de dienst mag iedereen het op het plein proberen.

Het kinderkoor o.l.v. Aliena van Dalen werkt ook mee aan de dienst. Emile Boer speelt daarbij op gitaar.  

Welkom bij het Feest van de Geest

Het project Feest van de Geest wordt dit jaar voor de negende keer georganiseerd. Het kerk- en kunstproject is een inspirerend evenement waarbij professionele beeldende kunstenaars – vanuit het Pinksterfeest, als feest van inspiratie – een verbinding maken met de hedendaagse kunst. Het thema is dit jaar Levensadem. In de Vredehorst exposeren Niesje Metselaar en Anneke van Venrooy.

Openingstijden:
U kunt het evenement Feest van de Geest bezoeken op donderdag 10 mei (Hemelvaartsdag), zaterdag 12 mei en zondag 13 mei en zaterdag 19 mei tot en met maandag 21 mei (Pinksterweekend). De kerken zijn open van 13.00 tot 17.00 uur.

Het thema Levensadem
Kunst in de kerk betekent vooral dat er verbinding is tussen de getoonde kunst en het gesproken Woord in de kerkdiensten. Beiden hebben de kracht om de verbeelding van mensen op te roepen en kunnen elkaar aanvullen en versterken. In de Bijbel wordt in Genesis 2 gesproken over ‘de levensadem’: “Toen maakte God, de Heer, de mens. Hij vormde hem uit stof, uit aarde en blies hem levensadem in de neus. Zo werd de mens een levend wezen.”
Door de eeuwen heen hebben kunstenaars zich laten inspireren door het woord en hun creativiteit getoond in beelden, schilderijen, ruimtelijke objecten, enzovoort. Om tot een goede uitwisseling te komen tussen de kunst en het Woord kwamen predikanten en kunstenaars samen om elkaar te inspireren vanuit het thema ‘Levensadem’.

Vragen?
Meer informatie over de kerken en de kunstenaars vindt u op www.feestvandegeest.nl. Het evenement Feest van de Geest is een landelijk project verdeeld over acht clusters. Aan ons cluster ‘Midden en Zuidoost Drenthe nemen dertien kerken deel. Op de afbeelding ziet u de plaatsen waar kerken deelnemen in dit cluster. In totaal exposeren in ons cluster negentien kunstenaars op het thema ‘Levensadem’.

Wij hopen u te ontmoeten,
Bé Geurtsen.

Anneke van Venrooy in de Vredehorst

Niesje Metselaar in de Vredehorst

Sejo Slingenberg in de Oosterkerk

Knapzakroute & Picknick op het erf

Zondag 27 mei a.s. wordt er voor iedereen die van wandelen en van gezelligheid houdt, een wandeltocht van ca. 6 km. georganiseerd. We starten de wandeling tussen 11.00 en 11.30 uur vanuit de Vredehorst (na de kerkdienst en een kop koffie). Het is de bedoeling om in de vorm van een speurtocht een mooie route in de omgeving van De Weide te lopen. Onderweg ontmoeten we elkaar tijdens een picknick bij de boerderij van Roel en Willie Neutel: ‘The Princess’, Nijstad 11a. Voor de kinderen is hier volop ruimte om te spelen. Na de lunch wandelen we terug richting de Vredehorst.
I.v.m. het wandelen op deels onverhard terrein, raden we aan om stevige schoenen te dragen. De knapzakroute & picknick is voor alle leeftijden, dus trek je wandelschoenen aan en loop mee!

Mocht je je nog niet hebben aangemeld voor de Knapzakroute & Picknick, dan is opgeven nog mogelijk tot maandag 21 mei a.s. via pastoraat@pwgdeweide.nl of met een telefoontje naar Alida Jansen – tel. 274071

Met een hartelijke groet,
Team Ontmoetingen PWG De Weide,
Toke, Grietje, Jacqueline en Alida