Collecte Kerk in Actie Werelddiaconaat 5 februari 2017

Nootmuskaat is de belangrijkste inkomstenbron voor meer dan de helft van de bevolking op de Noord-Molukken.
Vanwege problemen met een schimmel hebben boeren in deze Indonesische provincie echter moeite om een goede kwaliteit nootmuskaat te leveren.
Door de slechte kwaliteit krijgen de boeren nu een lage prijs voor hun product.

Kerk in Actie draagt al enkele jaren bij aan het organiseren en trainen van boeren.
Vrouwen krijgen daarbij in het bijzonder aandacht, omdat zij minstens de helft van het werk doen, maar vaak achtergesteld zijn en minder loon ontvangen.

Op zondag 5 februari collecteren we voor het werelddiaconale werk van Kerk in Actie, zoals het werk van Swantara. Geeft u ook?
U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Werelddiaconaat.

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?
Hartelijk dank!
De Centrale Commissie Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking
Krikken, secretaris

Reageren is niet mogelijk