Collecte Werelddiaconaat.

Zondag 15 oktober worden de bekende enveloppen voor het Werelddiaconaat uitgedeeld.

Deze collecte van het Werelddiaconaat is ten behoeve van Indonesië – Sterke vrouwen in de kerk.

De lokale gemeenschappen op Papoea spelen een belangrijke rol in de samenleving, vooral in de vaak afgelegen gebieden waar onderwijs en gezondheidszorg slecht functioneren. Veel vrouwen zijn actief betrokken bij de ontwikkeling van hun land en volk en nemen sociale en pastorale taken op zich.
Kerk in Actie ondersteunt de kerk op Papoea om vrouwen op te leiden voor deze taken. Op het vormingscentrum van de kerk kunnen de vrouwen verschillende trainingen volgen. Opgedane kennis nemen ze mee terug naar hun dorpen, waar ze vaak een vrouwenvereniging oprichten of lokale cursussen starten in hun kerk.
Zo spelen steeds meer vrouwen een actieve rol in hun lokale gemeenschap en bouwen ze mee aan kerk en samenleving.
De diaconie beveelt deze collecte van harte bij u aan.

De enveloppen kunnen zondag de 22e oktober worden ingeleverd in de Vredehorst.
Het is ook mogelijk om uw gift over te maken via de bank. U kunt dan gebruik maken van rekeningnummer
NL25 RABO 0373 7127 66, ten name van Werelddiaconaat Diaconie Protestantse Gemeente Hoogeveen.

Reacties zijn gesloten.