Collectedoelen – zondag 10 september

1e inzameling: diaconie tbv financiële hulp vanuit het inloopuur.

Kosten voor het inloop-uur De Haven en hulp die van daaruit wordt geboden komt voor een groot deel op de rekening van het College van Diakenen. Het inloop-uur heeft een laagdrempelige sociale functie m.n. voor mensen op de rand van de armoedegrens en/of schuldproblematiek.
Het inloop-uur is gevestigd in de Ontmoetingswinkel “Bij Boszhardt” van het Leger des Heils (Schutstraat)

2e inzameling: Protestantse Kerk – kinderen en jongeren: Goed voorbereid met jongeren op weg

Zijn jongeren de toekomst van de kerk?
Nee, ze zijn waardevol om wie ze nu zijn. Daarom is het belangrijk om ervoor te zorgen dat ze zich thuis voelen in de kerk en serieus worden genomen.

Onderzoek maakt duidelijk, dat kerken die hier zorgvuldig mee omgaan aantrekkingskracht hebben op kinderen en jongeren.
Daarom heeft de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk seizoenspakketten gemaakt: een totaal jeugdseizoen aan materiaal voor jeugdgroepen, clubs en gezinnen, uitgedacht in samenwerking met lokale gemeenten.

3e inzameling: Kerk.

Deze opbrengst wordt gebruikt om kosten van onze gebouwen en organisatie te betalen.

 

 

Reacties zijn gesloten.