Collectedoelen zondag 28 mei

1e inzameling: Diaconie – wijkcontactwerk
Binnen de wijkgemeenten zijn veel vrijwilligers actief om contact te onderhouden met broeders en zusters. Mensen worden bezocht bij geboorten, jubilea, ziekte en rouw, waarbij gemeenteleden veelal een attentie namens de wijkgemeente ontvangen.

2e inzameling: Diaconie – Egyptisch Bijbelgenootschap
In Egypte hebben veel christelijke gezinnen geen geld om een eigen bijbel te kopen. Dankzij de jaarlijkse bijbelcompetitie van het Egyptisch Bijbelgenootschap voor kinderen van 6 tot 12 jaar kunnen kinderen toch de Bijbelverhalen lezen. Met uw bijdrage aan de collecte steunt u het zendingswerk van Kerk in Actie in Egypte en wereldwijd.

3e inzameling: Kerk
Deze opbrengst wordt gebruikt om kosten van onze gebouwen en organisatie te betalen.

Reacties zijn gesloten.