Inzameling gaven zondag 31 mei 2020

1e inzameling: Diaconale wijkkassen t.b.v. ouderenactiviteiten.
Ter ondersteuning van specifieke activiteiten voor de oudere gemeenteleden, zoals(koffie- of lunch-) ontmoetingen, georganiseerde reisjes of informatie bijeenkomsten

2e inzameling: Kerk in Actie.
Vandaag vieren we het Pinksterfeest, het feest van de Geest van God, die iedereen in beweging zet en bij elkaar brengt. Zo is deze tweede collecte vandaag bestemd voor het werk van de kerken in Marokko. In dit islamitische land mogen de Marokkaanse inwoners geen christen worden. Maar de kerken groeien doordat er christenen uit diverse Afrikaanse landen bij elkaar komen: Afrikaanse studenten, die in Marokko studeren en er soms blijven wonen, immigranten op weg naar Europa die in Marokko stranden na een barre tocht door de woestijn. Ze moeten overleven. De kerk biedt hulp in de vorm van voedsel en kleding, een luisterend oor, woorden van troost. De diensten worden in het Engels en in het Frans gehouden.
Kerk in Actie steunt lokale organisaties.
Uw gift wordt ook gebruikt om predikanten op te leiden. Zo waait de Geest door Marokko en brengt vele nationaliteiten samen.
Van harte aanbevolen!

3e inzameling : Kerk
In de gegeven omstandigheden loopt de kerk en de diaconie veel inzamel geld mis.
DRINGENDE OPROEP: WILT U S.V.P. DIGITAAL UW GIFT OVERMAKEN!

Betalen giften en inzameling van de gaven via de website

U kunt uw bijdrage ook overmaken via onderstaande link:
digitale inzameling van de gaven.
Het centrale rekeningnummer van de Diaconie is:
NL 03 RABO 0373 7126 77 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Hoogeveen;
Graag vermelden voor welk doel de bijdrage is bestemd
Digitale collecten tijdens de corona crisis.
In deze tijd met online diensten is er ook de mogelijkheid om online voor de collecte te geven.
Hier onder geven we een paar mogelijkheden:
QR code
Via de QR code kunt u de Kerkgeldapp starten of een gift te doen via de “Openen op deze website”.
Na het klikken op “Openen op deze website” klikt u op Gift/donatie.

Reageren is niet mogelijk