Een Nieuw Begin, vespers in de 40-dagen tijd.

“Zou het kunnen dat een volk in vrede leeft?

Zou het kunnen zonder oorlog, zonder haat?

Zou het kunnen met tien woorden:

Een blauwdruk voor shalom;

Een afspraak hoe het leven hier kan zijn?”

 

Kerk in Actie koos als thema voor de 40-dagentijd Een nieuw begin. Als liturgiewerkgroep nemen we dit over voor de Vespers. We lezen Oudtestamentische verhalen over een volk dat weliswaar is bevrijd, maar nu niet weet hoe te leven. Ze willen terug.  Dan verbindt de Eeuwige zich aan dit volk, Hij sluit een verbond met ze en geeft ze tien woorden , tien woorden om te leven. Om opnieuw te beginnen. En waarom zij wel en wij niet? We lezen verhalen uit het evangelie waarin Jezus laat zien hoe Híj opnieuw begint, in de woestijn, op de berg. Hoe wat leeft een nieuwe kans krijgt, een zoon, een vijgenboom.  Dat het ons mag inspireren om niet te blijven staren naar wat vroeger was,  maar steeds te hopen en te zoeken naar een nieuw begin. Sterker nog: Het ís al begonnen!

Bovenstaand citaat is uit de musical Mozes.  De zangers van toen zullen het vast herkennen.

De eerste Vesper was op zondag 10 maart  om 17.00 uur in de Vredehorst. Vervolgens elke zondag tot Pasen. Verschillende musici en cantorij verlenen hun medewerking.

U bent van harte welkom!

 

Nies Muis, namens de LWG.

Reageren is niet mogelijk