Emeritaat ds Gauke Zijlstra

Emeritaat ds Gauke Zijlstra
De wijkkerkenraad heeft recentelijk van het moderamen van de classis Hoogeveen het bericht ontvangen dat aan ds Gauke Zijlstra per 1 oktober 2017 emeritaat is verleend wegens arbeidsongeschiktheid. Al geruime tijd zijn we samen met Gauke en Thea in gesprek om Gauke’s werkzaamheden zo goed mogelijk af te stemmen op de helaas verminderde mogelijkheden.

Voor de zomer hebben we als wijkgemeente op een bijzondere manier stil gestaan bij de laatste keer dat Gauke is voorgegaan in een reguliere dienst. Met een indrukwekkende bloemenzee sprak de gemeente haar waardering uit voor de vele mooie en warme diensten met Gauke als voorganger.

Dat Gauke zijn werkzaamheden als predikant in De Weide nu volledig stopt, komt niet onverwacht maar stemt toch droevig. Ds Gauke Zijlstra is sinds 21 september 1997 verbonden aan onze wijkgemeente en aan deze verbintenis komt nu dus een einde. In de ochtenddienst op 19 november a.s. willen we stil staan bij het emeritaat van Gauke en zal de formele losmaking van Protestantse Gemeente Hoogeveen plaatsvinden.

We zijn met Gauke en Thea in gesprek over een informeel afscheid. Nadere informatie daarover volgt zo spoedig mogelijk.

Het bericht van het moderamen van de classis eindigt met deze mooie woorden:

Daarbij bidt het breed moderamen de weleerwaarde heer ds. G. Zijlstra Gods zegen toe en spreekt het de wens uit dat hij krachtens de hem verleende emeritaatsrechten de kerk zal blijven dienen ook als predikant buiten vaste bediening.

Als wijkkerkenraad sluiten we ons graag aan bij deze mooie woorden en daarbij past tot slot:

Go(e)d goan Gauke!

Reageren is niet mogelijk