Fusiedocument Oud Papier Aktie (OPA) De Weide getekend

In de laatste jaarvergadering van de oud papier commissies van de voormalig Kerkboerderij en de Vredehorst is de lang verwachte fusie tot stand gekomen tussen beide toen nog Hervormde en Gereformeerde organisaties. Dit is geformaliseerd door ondertekening van het fusiedocument. U heeft daar in een eerdere Kerkentrommel over kunnen lezen. Tevens is er een nieuw bestuur aangetreden dat bestaat uit de 5 volgende personen.
Tom Thomas: Voorzitter
Hajé Rundervoort: Secretaris
Geralt Lenten: Penningmeester
Wijnand Edelijn: Algemeen lid
Pieter Kamminga: Algemeen lid

Doordat we als Protestantse Gemeente Hoogeveen beschikken over een eigen stuk grond achter de voormalige Kerkboerderij is het mogelijk geworden het inzamelpunt voor oud papier en dus deze inkomensbron voor de kerk te behouden, waar we erg blij mee zijn.

Terug in de geschiedenis.
35 Jaar geleden is de Oud Papier Aktie (OPA) begonnen bij de Kerkboerderij en De Vredehorst in De Weide. Uit idealisme, met betrekking tot een beter milieu, door het gescheiden inzamelen van het huisvuil en oud-papier. Natuurlijk ook om de kas van de kerk te spekken. 2 Jaar eerder hadden wij de eerste gesprekken m.b.t. het verkrijgen van vergunningen en concessies. Het papier werd in het begin met aanhangwagens in de wijken opgehaald en jaren later werd en wordt tot op de dag van vandaag ook veel papier gebracht naar de containers achter de Kerkboerderij. Veranderde veiligheidseisen hebben er voor gezorgd dat tegenwoordig het oud papier met kraakperswagens wordt ingezameld.

In gebruik name onderkomen.
Met de verkoop van de Kerkboerderij waren we ook de stallingsruimte en schuur voor OPA kwijt. Hierdoor hebben we besloten dat er een nieuw onderkomen moest komen. Deze is in de vorm van een kapschuur tot stand gekomen. Op de foto is te zien dat de sleuteloverdracht hiervoor heeft plaatsgevonden.

Vrijwilligers
Deze actie is alleen mogelijk doordat er veel vrijwilligers zich willen inzetten voor deze (goede) zaak. We zijn hier dan ook zeer dankbaar voor. Om dit ook in de toekomst te kunnen voortzetten zijn er veel vrijwilligers nodig.
Soms houdt iemand er mee op, of verhuist naar elders. Hierdoor is er een structureel tekort ontstaan binnen deze groep. Zeker in de vakantiemaanden zorgt dit voor problemen. Om dit tekort op te vangen willen we ook een dringend beroep op u doen om mee te werken en te bewerkstelligen dat dit werk doorgang kan vinden. Bij een blijvend tekort van deze groep kunnen we te maken krijgen met een behoorlijke inkomstenderving indien de containers een aantal dagdelen moeten worden afgesloten. Hiervoor zoeken wij mensen en denken hier met name aan gepensioneerden of mensen die overdag een paar uur tijd over hebben om dit werk te doen. Ook kunnen mensen zich opgeven om 3 á 4 keer per jaar mee te helpen papier op te halen op de laatste zaterdag van de maand. Hierbij kan ik nog opmerken dat we ook graag vrijwilligers uit andere wijken zien, aangezien hier ook een substantieel deel van de opbrengsten naar toe gaan. Het is door een ieder te doen wat betreft de fysieke inspanning en het houdt je fit en betrokken. Indien u mee wilt helpen kunt u zich opgeven bij één van de onderstaande personen. De container wordt dagelijks ’s morgens geopend en aan het eind van de middag weer gesloten om de “baldadige jeugd”, vooral als het donker begint te worden, op een afstand te houden. Uw hulp is een bijdrage aan de kerk en vermindering van de afvalberg. Het mes snijdt dus aan twee kanten. U kunt zich opgeven bij:

Geralt Lenten: tel.: 274 470 – E-mail: gnlenten@hetnet.nl of bij
Hajé Rundervoort tel.: 270 215 – E-mail: haje@rundervoort.nl

Opbrengsten en uitgaven
Het oud papier brengt veel op. Zonder deze inkomsten zou de kerk een aantal noodzakelijke wensen niet kunnen vervullen. In de afgelopen 35 jaren is naar schatting zo’n € 350.000,- binnengekomen en uitgegeven.
De opbrengst is bestemd voor bijzondere uitgaven binnen de kerk. Zo is er een groot bedrag besteed aan de inrichting van de voormalige kerkboerderij en meer recent aan de renovatie van de Vredehorst. Maar ook zijn uitgaven gedaan voor de inrichting en onderhoud van andere kerkgebouwen in Hoogeveen. Ook is de opbrengst besteed aan b.v. beamers, opname apparatuur, T.V. en video, piano, geluidsinstallatie, microfoons, speelgoed voor de kindernevendienst enz. enz. Tevens wordt jaarlijks tot € 20.000,- aan algemene geoormerkte middelen binnen de Protestantse Gemeente Hoogeveen besteed en wordt er elk jaar € 2.000,- geschonken aan meerdere goede doelen.

Openingstijden Oud papier containers
Maandag, Dinsdag, Donderdag en Vrijdag: van 9.00 – 16.00 uur
Woensdag en Zaterdag: van 9.00 – 12.00 uur

Ophaaldagen:
Elke laatste zaterdag van de maand in de wijken:
Schoonvelde Oost, Schoonvelde West, Steenbergerweiden, Trasselt, Kinholt Oost en Kinholt West.

Contact:
Geralt Lenten: tel.: 274 470 – E-mail: gnlenten@hetnet.nl of bij
Hajé Rundervoort tel.: 270 215 – E-mail: haje@rundervoort.nl

Hajé Rundervoort
Secretaris OPA de Weide

Reageren is niet mogelijk