Gemeenteleden vanuit Vredehorst bezoeken Ferdinandshof (Dld) 8 t/m 10 juni 2019.

Op de vrijdag voor Pinksteren zijn we met een zestal gemeenteleden van de Vredehorst ver-trokken naar onze partnergemeente in Ferdinandshof. Het werd een lange reis met topdruk-te in het verkeer en heel veel files. Ons geduld is flink op de proef gesteld maar eenmaal aangekomen worden we hartelijk ontvangen en was de reisstress weer snel vergeten. Een aantal leden van de Evangelische Kirchengemeinde in Ferdinandshof bieden ons een prima logeer-plek. Tevens hebben zij een actief weekend voorbereid.

De zaterdag staat in het teken van een vaartocht over de rivier de Peene. Kaffee und Kuchen ontbreken hierbij niet. Er is gelegenheid om elkaar echt te ontmoeten, van de natuurlijke omgeving te genieten en ervaringen uit te wisselen over geloof, kerk en samenleving. We spreken onder meer over de klimaatverandering, protesten tegen de komst de windmolens en in hoeverre wij als christenen verantwoordelijkheid dragen voor de schepping. Pastor Udo Wollenberg van de gemeente in Ferdinandshof bedient zeven kleine gemeenten, waarvan Ferdinandshof de grootste is. In totaal tellen deze gemeenten samen 900 à 1000 leden, waaronder veel ouderen en veel rand-leden. Hij gaat regelmatig in drie kerken per zondag voor. Het is ons duidelijk geworden dat ook hier knelpunten zijn die de aandacht op-eisen, net zoals dat in de kerken in Nederland en bij ons in Hoogeveen ook speelt. Goed om deze dingen samen te delen en elkaar te bemoedigen en inspireren.

Eenmaal terug op de wal wandelen we naar de Vikinggrafvelden, die in dit gebied te zien zijn. Sowieso bevinden wij ons in een interessante omgeving met veel natuur en dus ook archeologie. In zeker opzicht lijkt het gebied op onze Weerribben. Het is er vlak en dus kun je hier uitstekend fietsen. Ook de stranden aan de Oostzee zijn in de buurt (Rügen). Hoogtepunt op 1e Pinksterzondag is de kerkdienst. Ook hier voelen we ons snel thuis. Er is veel herkenning in onderdelen van deze Gottesdienst zoals de Bijbellezing door een lector en responsies. De woorden van de geloofsbelijdenis sluiten nauw aan op onze eigen tekst in het Nederlands. We zingen liederen uit een nieuwe bundel die veel doet denken aan onze opwekkingsliederen. Ook het koor zong een aantal liederen. Zij doen vandaag sinds lange tijd weer mee in een dienst nadat zij in de afgelopen maanden met zieken te kampen hadden. Een bijzonder moment ervaren we bij het gezamenlijk bidden van het “Onze Vader”, ieder in onze eigen taal. ( “En een ieder spreekt in zijn eigen taal” Handeling 2).

Verder brengen we de zondagmiddag door met een wandeling door een botanische tuin en in de avond hebben we genoten van een gezellige barbecue bij twee gemeenteleden thuis. Onze terugreis op maandag verloopt aanmerkelijk rustiger. Zo relaxed zelfs dat we gelegenheid hebben voor een kort bezoek aan de Hanzestad Wismar. De oude binnenstad staat op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. Aan de trap- en klokgevels is te zien dat Hollandse koop-lui deze stad reeds in vroegere eeuwen wisten te vinden. We kijken terug op een fijn uitwisselingsweekend. We hebben ons bijzonder thuis gevoeld te midden van onze medechristenen in Ferdinandshof en omstreken. We hopen van harte dat een tegenbezoek naar Hoogeveen gerealiseerd kan worden. Voornemens hiertoe hebben we reeds uitgesproken. We kijken er dan ook naar uit om hen in het voorjaar van 2020 in Hoogeveen te begroeten.
Nies, Marga, Geertje, Rinus, Arend en Margreeth.

 

 

Reageren is niet mogelijk