Gratis gezinsvakantie voor gezin uit Hoogeveen

Veel Nederlanders kunnen niet op vakantie door gebrek aan geld. Het vakantiebureau, partner van Kerk in Actie, biedt samen met RCN Vakantieparken ook dit jaar weer 100 gratis vakantieweken voor gezinnen op bijstandsniveau aan.

Onder andere als diaconie kan een aanvraag voor een gezin worden ingediend. De diaconie heeft in dit licht een gezin voorgedragen en deze voordracht is gehonoreerd. In de eerste week van mei zijn zij naar de Veluwe geweest.
Als diaconie probeerden we het vakantiegevoel te verhogen, door een financiële bijdrage en een mand met enkele nuttige en lekkere spullen en het regelen van het vervoer naar en van het park door enkele diakenen.
Het gezin was dankbaar voor dit alles en gaf in een reactie nadien aan, een geweldige week te hebben gehad, waarin o.a. is gefietst en gewandeld en lekker gegeten.

Diaconie

Reacties zijn gesloten.