Help mee……..de kerk weer op te bouwen.


We hebben elkaar in de afgelopen twee jaar alleen gezien in het voorbij gaan.
Misschien op afstand naar elkaar gezwaaid of even contact gehad via de smartphone of computer.
Nu we weer langzaam open gaan en het ‘gewone’ gemeente-zijn weer een reëel perspectief is geworden, is er ook een dringende behoefte aan mensen die de wijk weer gaan helpen opbouwen.
Er zijn nog al wat mensen nodig die actief willen worden in het pastoraat, het diaconaat en in het jeugdwerk. Het gaat er om dat er mensen nodig zijn die Gods werk onder de mensen handen en voeten willen geven. Daadwerkelijk onderdeel van het lichaam van Christus willen zijn. Alleen als er genoeg mensen zijn, gaat dat lukken.
We willen in onze wijk graag veelkleurig zijn: niemand uitsluiten. Jong of oud(er), man of vrouw, evangelisch, vrijzinnig of orthodox, meld je aan om onze wijk weer op te bouwen.
We zoeken twee pastorale wijkouderlingen, een voorzitter en secretaris voor de ambtsgroep pastoraat, acht pastorale straatcontacten, vijf diakenen, een jeugdouderling, club(+)leiding en leiding voor de kindernevendienst, oppasdienst en jongerenviering.
Hier kunt u de gids vinden met alle informatie.

Reacties zijn gesloten.