Help mee …… puzzelen!


Klik hier voor het vacaturepuzzelboek

Na de coronapandemie komen we al weer ruim een jaar samen in ons gebouw de Vredehorst. Het went al weer om samen gemeente te mogen zijn zonder de beperkende maatregelen aan welke we ons moesten houden. We proberen de gemeente sinds vorig jaar weer op te bouwen door aan u/jou te vragen mee te helpen in het kerkenwerk.

Er zijn ook dit jaar nog al wat mensen nodig die actief willen worden in het pastoraat, het diaconaat, liturgie en het jeugdwerk. Welke spreekwoorden zijn er allemaal op van toepassing ‘Vele handen maken licht werk’, ‘de handen uit de mouwen steken’, en ‘huizen op iemand kunnen bouwen’. Er zijn er vast nog meer te bedenken. Het gaat er om dat er mensen nodig zijn die Gods werk onder de mensen handen en voeten willen geven. Daadwerkelijk onderdeel van het lichaam van Christus willen zijn. Alleen als er genoeg mensen zijn, gaat dat lukken.

We willen in onze wijk graag veelkleurig zijn: niemand uitsluiten. Jong of oud(er), man of vrouw, evangelisch, vrijzinnig of orthodox, We zoeken een voorzitter van de wijkkerkenraad een kerkrentmeester, twee pastorale wijkouderlingen, leden voor het wijkteam pastoraat, pastorale straatcontacten, drie diakenen, jeugdouderlingen, club(+)leiding, leiding voor de kindernevendienst en jongerenviering, meedenkers over vorm en inhoud van de vieringen, regelaars van het geluid tijdens de diensten en werkers in de tuin.

Aan het einde van iedere advertentie staat aangegeven bij wie u informatie kunt krijgen en waar u zich op kunt geven.
Voor iedere ingevulde vacature komt er een puzzelstukje bij in de puzzel die op het liturgische centrum komt te staan. Zo maken we in dit voorjaar samen de puzzel compleet.

Kijk voor alle vacatures in het Vacature Puzzelboek. Deze ligt achter in de kerk en is hier digitaal te vinden

Reacties zijn gesloten.