Herstart Bijbelzangkring in het Korenhuis.

Het was begin 2019 dat er vanuit de Vredehorst nadere contacten ontstonden met de bewoners en het personeel van het Korenhuis, midden in onze wijkgemeente. Zo ontvingen zij indertijd de bloemen uit de kerk en vanuit dat gebaar is er een maandelijkse activiteit op gang gekomen om met de bewoners een bijbelzanguurtje te houden. Tijdens de pandemie kon dat uiteraard niet verder vervolgd worden. Maar de contacten met en voor bewoners bleven in een passende vorm bestaan.
Sinds de laatste paar maanden is er toch weer een voorzichtige start gemaakt. Een zangbundel met veelal bekende liederen uit “Johannes de Heer” wordt hierbij gebruikt. Deze was kort voor de uitbraak van de pandemie klaar en heeft ruim tweeënhalf jaar op de plank liggen wachten om gebruikt te worden.

Voor de bewoners is het een herkenbaar en handzaam boekwerkje en het schept de mogelijkheid om ( soms met enige hulp) een gekozen lied te gaan zingen. Er zijn zo’n 10-12 bewoners die vol overgave meezingen. Tussen de liederen door spreken we een gebed uit, lezen een stukje uit de bijbel en zo mogelijk een kort en pakkend gedicht. Namens de Vredehorst zijn Marina Hinderink (ouderling-ouderen van wijk 2 en Margreeth Warrink (CT_lid ouderen) hierbij aanwezig. Het lijkt in een behoefte te voorzien, want sommige bewoners gaven aan dat het hen deed denken aan de meisjes- of vrouwenvereniging van vroeger. We hopen zonder belemmeringen met deze activiteit voort te kunnen gaan met zo mogelijk ook een kerstviering zoals in 2019 ook plaatsvond.
Marina en Margreeth

Reacties zijn gesloten.