Huis op de rots – Zondag 29 januari

Door de vele kerksluitingen om ons heen krijgen we steeds meer het gevoel dat we opnieuw moeten beginnen. Het huis dat leegloopt, mag weer vol worden. Maar dat kan alleen als we het oude huis afbreken en opnieuw gaan bouwen. Eén van de mooiste liederen die ik geleerd heb in mijn kindertijd is het lied over de wijze en de dwaze mens die een huis op rots of op zand bouwt. ‘En de regen daalde neer en de vloed kwam op……’ Misschien komt het ook door mijn ervaring in mijn jeugd met water, eb en vloed dat het mij zo aansprak. Bouwen op een rots zodat we tegen het stijgende water opgewassen zijn. Paulus schrijft aan de Corinthiërs dat hij het fundament van de gemeente heeft gelegd en nodigt hen uit om verder te bouwen. Wie of wat is het fundament en waarmee mogen wij bouwen?

Thema: Een goed fundament

Schriftlezing: Mattheus 7: 24- 8:1 en 1 Corinthiërs 3

Voorganger: ds. Wim Loosman

Organist: Rien Schippers

Reageren is niet mogelijk