In zeven stappen naar een nieuwe schepping op zondag 15 oktober

Op zondagmorgen 15 oktober gaan we in de Vredehorst de schepping vieren. Het scheppingslied dat we vinden in het eerste hoofdstuk in de Bijbel is geen journalistieke beschrijving van een gebeuren, maar een muzikale belijdenis waarin God als Schepper centraal staat. Het wordt dan ook een muzikale dienst met beeld, woord, geluid en muziek.

We vieren in deze barre tijden van klimaatverandering en oorlogen die uitbreken de schepping als een geschenk waar we ons leven lang mee bezig zijn om deze uit te pakken. Met een geschenk zijn we voorzichtig, omdat we de gever niet voor het hoofd willen stoten. De gever blijft altijd aanwezig als je leeft met en vanuit dat geschenk. Het geschenk blijft alleen daarom al kostbaar. We gaan de schepping ook, omdat het een geschenk is, uitvieren. We hebben als mensen de taak het leven te bewaren en door te geven, zodat de toekomstige generatie maar niet uitgevierd raakt.

Schriftlezing: Genesis 1:1 -2: 3
Voorganger: ds. Wim Loosman
Organist: Wim Oostenbrink
m.m.v. het projectkoor o.l.v. Aliena van Dalen en de Vredehorstband

Reacties zijn gesloten.