Inloopuur

Onlangs heeft iedereen het informatieboekje van PWG de Weide in de bus gekregen. Hierin staat ook informatie over het inloopuur De Haven.

Helaas wordt u hier nog naar het oude adres verwezen, Van Echtenstraat 37. Inmiddels is het inloopuur verhuisd en kunt u terecht in het Ontmoetingshuis van het Leger des Heils, Schutstraat 40 in Hoogeveen.

Voor verdere informatie kunt u ook kijken op www.inloopuurdehaven.nl

Namens de Diaconie,

Bertha Hooijer

Reageren is niet mogelijk