Inzameling zondag 29 januari

1e inzameling: Rampenfonds van de diaconie
Om direct (financiële) hulp te kunnen geven wanneer zich in Nederland of elders in de wereld een ernstige situatie voordoet, heeft de diaconie een rampenfonds. De opbrengst van de 1e collecte is hiervoor bestemd.

2e inzameling: Kerk plaatselijk wijkwerk
In onze wijk organiseren we vele verschillende activiteiten om mensen samen te brengen en met elkaar in contact te brengen. Dit wordt (mede) bekostigd vanuit deze collecte.

3e inzameling: Kerk
Deze opbrengst wordt door het College van Kerkrentmeesters gebruikt voor onze kerkelijke organisatie in Hoogeveen.

 

Reageren is niet mogelijk