Inzameling zondag 17 oktober.

1e Inzameling: Diaconale wijkkassen

2e inzameling:

De tweede collecte is vandaag voor het Werelddiaconaat, Kerk in Actie.
De afgelopen weken werden flyers uitgedeeld.
Werken aan een stabiele toekomst in Kameroen. Daar gaat het over.

Noord-Kameroen, een gebied zo groot als Nederland, heeft een droog klimaat. De woestijn rukt op.
De Lutherse Broederkerk helpt: een kleine kerk met 250.000 leden en 1300 kerken in een islamitische omgeving.
De mensen leren nieuwe landbouwtechnieken en manieren om hun producten te bewaren. Opdat de grond meer opbrengt en uitdroging wordt tegengegaan.

Daarnaast worden predikanten en kerkelijk werkers opgeleid op verschillende niveau’s. Voorgangers leren hoe om te gaan met de problemen waar de mensen mee te maken krijgen: armoede en als minderheidsgroep leven samen met Moslims.

Driekwart van de collecte opbrengst is voor de landbouw, een kwart voor de predikantenopleiding.
U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL25RABO0373712766 t.n.v.
Werelddiaconaat Hoogeveen en o.v.v. versterk de kerk van Kameroen.

3e inzameling: Kerk

In de kerk staan achter in de zaal bij de uitgang de collectezakken.

Digitaal gaat de inzameling gaat het gemakkelijkst door gebruik te maken van de App Appostel.
U kunt de app Appostel voor uw telefoon of tablet downloaden in de Apple Appstore of de Google Playstore.

Reageren is niet mogelijk