Inzameling zondag 11 december 2022

1e inzameling: PIT-Pro Rege

Deze stichting zet zich in voor het geestelijk en sociaal welzijn van soldaten, veteranen en hun thuisfront.
2e inzameling: Kerk voor het onderhoud van gebouwen en energiekosten

3e inzameling: Kerk
De opbrengst van deze collecte wordt door het College van Kerkrentmeesters gebruikt om de onkosten van onze kerkorganisatie te betalen.

De diaconieën van de wijkgemeente

Uw giften voor het zendingswerk van onze kerk kunt u in de collectebussen bij de uitgangen doen. En uw bijdragen voor het koffie drinken na de kerkdiensten kunt u kwijt in de koffiebusjes op de tafels bij de koffie- en theekannen.

Digitaal gaat de inzameling gaat het gemakkelijkst door gebruik te maken van de App Appostel.
U kunt de app Appostel voor uw telefoon of tablet downloaden in de Apple Appstore of de Google Playstore.

Reageren is niet mogelijk