Kerkzijn binnen en buiten de muren van de Vredehorst.

Midden in onze wijkgemeente is het Korenhuis (voormalige Kerkboerderij) een “thuis” geworden voor ouderen, die zorg behoeven. Onlangs ontvingen zij als groet vanuit de Vredehorst de bloemen, die op zondag in de kerk staan. Bewoners en ook het personeel hebben dit gebaar zeer gewaardeerd. Hieruit kwam de vraag voort of kerkleden van de Vredehorst beschikbaar zouden kunnen zijn voor een activiteit waarin kerk en geloof meer centraal zou kunnen staan. Een aantal bewoners van het Korenhuis zijn onze naaste gemeenteleden. Daarnaast wonen er ook mensen van andere Hooge-veense kerken. Zo ontstond, in samenwerking met de activiteitenbegeleider, het idee om te gaan starten met een zang-bijbelgroep. Een mooie samenwerking tussen Vredehorst en Korenhuis, waar in de maand april mee begonnen wordt.                                                                         
Inmiddels zijn er twee bijeenkomsten geweest waar 6-8 bewoners aanwezig waren. Het lijkt erop dat in een behoefte wordt voorzien. De bewoners zingen voluit mee met liederen uit het Liedboek (1973) en Johannes de Heer. Zo ervaren wij een mooi samenzijn tussen ‘Vredehorst’ en ‘DAGELIJKS LEVEN’. We hebben afgesproken dat deze activiteit vast wordt opgenomen in het maandrooster.

Reageren is niet mogelijk