Koorproject, Liefde eenmaal uitgesproken….

Het eerste koorproject van dit seizoen heeft als thema ‘Liefde eenmaal uitgesproken….’

We werken toe naar de dienst op zondag 23 oktober. Liefde kent veel vormen. Het is er tussen twee mensen, in een familie, onder vrienden en het wordt van elkaar verwacht in de gemeente. Over het thema “liefde” zijn talloze nummers geschreven, er is over gemusiceerd, gezongen, gedicht, en in de Bijbel wordt er veel over geschreven.

Ik heb drie liederen uitgekozen die ik graag met een projectkoor wil zingen.
‘Om liefde gaan wij een leven’ – Huub Oosterhuis
Lovely day – Bill Withers
Liefde is licht, opnieuw geboren – Elise Mannah.

De repetities van het koor beginnen maandagavond 12 september van 1930 -2130 uur.
Opgeven kan bij mij: aliena.vandalen@gmail.com / 06-10712448

Reageren is niet mogelijk