Liturgieboekje voor de online diensten in de Stille Week

(Downloaden)

 

Vanwege de maatregelen rond het coronavirus zal ook de komende tijd ons kerkgebouw gesloten blijven. Dit is een vreemde ervaring. Juist in de stille week komen we niet samen. In deze week, waarin we bij het hartsgeheim komen van ons geloof, zijn we op afstand van elkaar.

Dat kan verdrietig maken. Maar het betekent niet dat we het Paasfeest niet kunnen vieren. Een gemeenschap zijn we in verbondenheid met onze Heer, niet door een kerkgebouw. Daarom hebben we ervoor gekozen de drie vieringen in de stille week online uit te zenden. Ieder die dat wil kan vanuit zijn eigen huis meevieren met het liturgieboekje dat u kunt vinden door het aanklikken van deze link. Op donderdagavond thuis met matses en wijn, op Goede vrijdag door een bos bloemen naar de buren te brengen, en op zaterdagavond door tijdens de Paaswake een kaars te ontsteken. We volgen zoveel mogelijk de voorbereidingen die al gedaan waren voordat de maatregelen van kracht werden. Het zal een andere ervaring worden als andere jaren. Maar misschien biedt het ohttps://pwgdeweide.nl/liturgieboekje-voor-de-online-diensten-in-de-stille-week/ok een nieuwe ervaring of betekenis.

Met de gedachtenis in deze week van Jezus’ ondergang en opstanding, raken wij aan het diepste geheim van Zijn werk; raken wij ook aan het geheim van wat ‘geloven’ is. Want wie zichzelf ‘verliest’ in Jezus, mag op Pasen met Hem opstaan tot een nieuw leven. Jezus heeft het gevecht op leven en dood gevoerd met de machten van zonde, kwaad en duivel. Zijn opwekking door de Eeuwige God is de belofte dat de machten van het kwaad het in onze wereld niet zullen redden. In het licht dat op Pasen opgaat zien wij, ‘herboren’ mensen, ook het licht van het Koninkrijk van God, een goede aarde van vrede en gerechtigheid, en weten wij ons op weg gezet. In deze stille week gedenken en beleven we dit verhaal opnieuw. We zijn op weg, om met Jezus in zijn ondergaan en opstaan, op te staan tot een nieuw leven in Zijn Naam en om voortaan te leven in het licht van Zijn Koninkrijk.

Reageren is niet mogelijk