Muziek terwijl u kerkt.

Een terugblik op het afgelopen jaar.

Inmiddels zijn Anne en ik alweer bijna een jaar aan het werk in de Vredehorst als kerkelijk muzikaal medewerkers. Onze voornaamste taak is om ons christelijk geloof door middel van muziek in verschillende  stijlen en vormen, naast het liedboek, met behulp van zoveel mogelijk mensen uit de gemeente tot leven te brengen.

We mochten mensen met muzikaal talent verzamelen en bij elkaar brengen. We zijn koorprojecten gestart, begeleiden het kinderkoor, ondersteunen de musical,  we zorgen voor een muzikale inbreng bij de jongerenvieringen én zingen zelf nog in de erediensten op zondagmorgen. En nu, in de Coronatijd, zorgen we  bij de ‘’Vieruur’’ middaggebeden op woensdagmiddag, voor de muzikale omlijsting.

Muziek maken in Coronatijd

Natuurlijk kregen wij ook te maken met de coronacrisis. Opeens was de kerk gesloten. De musical Kaïn en het koorproject naar aanleiding van het thema “Vriendschap” werden afgeblazen. Het kinderkoor kon niet meer repeteren. We moesten het op een andere manier gaan vormgeven; kleinschaliger en meer individuele bijdragen.

Via de digitale middelen hebben we het kinderkoor op Palmpasen en op Pinkstermorgen toch kunnen laten zingen. Ook de mensen die zich hebben opgegeven voor het projectkoor, hebben hun best gedaan het lied “Stand by me” thuis zelf te oefenen en in te zingen. Daar is moed en durf voor nodig, om dat zonder een repetitie vooraf te doen. Het lied “Als het leven soms pijn doet” en “Vrijheid” zijn in de coronatijd bedacht en uitgewerkt. Het zijn waardevolle bijdragen aan de diensten geworden en via deze weg willen we iedereen bedanken die heeft meegewerkt aan deze projecten, super!

Dit alles hadden we niet kunnen laten zien zonder de hulp van Berthil Rundervoort en Fabian Hüsken, die er door hun vakmanschap in beeld en geluid mooie filmpjes van hebben gemaakt!

Ook hebben we ons gezicht kunnen laten zien als muzikale vertegenwoordigers in het lied “U geeft rust”. Een samenwerking vanuit de EO tussen allerlei kerken, verspreid door het hele land. Dit lied en bovengenoemde bijdragen zijn te vinden op de site van PWG De Weide.

 De komende maanden

We weten nog niet precies wanneer we weer kunnen werken in een kerk die gewoon open kan zijn. Wel zijn we plannen aan het uitwerken zodat we met frisse moed kunnen starten zodra het kan. De koorprojecten en de musical gaan in een later stadium door.

Een hartelijke groet,

Anne Verhart en Aliena van Dalen

Reageren is niet mogelijk