Komende en gaande ambtsdragers

Op zondag 22 september nemen wij afscheid van enkele ambtsdragers:

 • Wolter Brouwer als diaken (jeugd)
 • Rein Hoornstra als diaken (afgevaardigde Algemene Kerkenraad)
 • Geert Jansen als ouderling (vice voorzitter)
 • Bauke Kramer als diaken (voorzitter)
 • Erwin Lenten als kerkrentmeester (personeel)
 • Geralt Lenten als diaken
 • Wil Vink als ouderling (voor verstandelijk beperkten)
 • Margreeth Warrink als ouderling (ouderen).

Veel dank voor alles wat jullie gedaan hebben in de afgelopen jaren!

Lia Barendregt, Bernhardus Annen, Rudolf Kikkert, Alex Visscher en Tjitske Pel blijven nog een jaar in het ambt. Ze worden zondag 22 september herbevestigd met een handdruk. De kerkenraad is blij met deze verlenging en we gaan verder met onze samenwerking.

Gelukkig zijn inmiddels enkele gemeenteleden bereid gevonden een ambt op zich te nemen:

 • Lianne Liezenga als diaken (jeugd)
 • Marina Hinderink als ouderling (ouderen)
 • Geert Marissen als diaken (sociaal maatschappelijke dienstverlening).

Als hiertegen geen bezwaren binnenkomen, zal Lianne op 22 september worden bevestigd en de andere twee op een later tijdstip.

Zondag 22 september wordt ook ons gemeentelid Bert Bultena bevestigd als ouderling in Weidesteyn.

Ondertussen werken we er hard aan om ook de overige vacatures alsnog in te vullen.

Reageren is niet mogelijk