Onderhoud Vredehorst

Regelmatig krijg ik vragen over het onderhoud bij en in de Vredehorst. Graag praat ik u even bij. Onderhoud is soms zichtbaar, maar vaak niet. Zichtbaar is de renovatie van de fietsenstalling. De hekjes aan de Vredehorstzijde en achterzijde zijn verwijderd. Hiervoor in de plaats zijn palen geplaatst van gerecycled kunststof/plastic met rode en witte aanduiding. Als u aan komt rijden is de rode aanduiding altijd aan uw rechterzijde, de witte aanduiding aan uw linkerzijde. Ik hoop dat er nu minder beschadigingen aan auto’s optreden en het struikelen over de hekjes kan hier nu ook niet meer. We zijn dank verschuldigd aan OPA (de oud papier actie) die voor de financiering van de palen heeft gezorgd.

Wat u niet kunt zien, is een wijziging in de ventilatiemogelijkheid van de kerk. Bij een tweede dienst, soms vindt er een derde dienst plaats, neemt de luchtkwaliteit sterk af. Onlangs hebben CO2 metingen plaatsgevonden, waaruit blijkt dat de waarde sterk stijgt naarmate een dienst langer duurt. Boven in de toren van de kerk hangen twee grote ventilatoren. Binnenkort wordt een sensor en een regelaar aangebracht die de snelheid van de ventilatoren laten toenemen al naar gelang de CO2 waarde stijgt. Er komt dan meer frisse lucht binnen.

In de berging achter de keuken hangt een nog oude (open) geiser. Regelmatig vindt er onderhoud van de geiser plaats. Onlangs is ontdekt dat de geiser koolmonoxide produceert. Dit is reukloos en zoals u weet gevaarlijk. De geiser wordt nu vervangen door een geiser met een gesloten systeem.

De stoelen in de ontmoetingsruimte worden veel gebruikt en daardoor ook veel verschoven. De viltjes onder de stoelpoten slijten hierdoor. Veel viltjes zijn inmiddels versleten, waardoor het verschuiven van de stoelen gepaard met nogal wat geluid. Deze stoelen zullen daarom van nieuwe viltjes worden voorzien.

Uw kerkrentmeester
Henk Hospers

Reageren is niet mogelijk