Ontmoeten

Koffieochtenden

Iedere 2e en 4e woensdag van de maand wordt er van 9.30u – 11.30u in de Vredehorst een koffieochtend gehouden. Het doel van deze bijeenkomst is:
• Met elkaar in gesprek komen
• Naar elkaar luisteren
• Klankbord zijn voor de ander
• Contacten leggen met anderen

Het is ook mogelijk een thema aan de orde te stellen. U maakt als bezoeker uit wat tijdens de koffieochtend aan de orde komt. Het is niet nodig de hele morgen aanwezig te zijn, u kunt ook rustig naar binnen stappen om alleen een kop koffie te drinken of af en toe een expositie te bekijken.

Eten in de Herberg

Heel veel jaren geleden zijn gemeenteleden bezig geweest met het boek “Gemeente als Herberg” van Jan Hendriks. Dit resulteerde in een aantal activiteiten zoals Eten in de Herberg. Maandelijks behalve in december, juni, juli en augustus, eet een groep mensen, meestal 30 tot 40 pers, met elkaar in één van de zalen in de Vredehorst, Zuidwoldigerweg 32 te Hoogeveen. In die Herberg is iederéén welkom!

Op de derde woensdag van de maand bent u vanaf 18.00 uur welkom in de Herberg in de Vredehorst. Op de website en in de Kerkentrommel kunt u iedere maand lezen, wat er wordt gegeten, hoe en vanaf wanneer u zich op kunt opgeven. De kosten voor een maaltijd bedragen 6 euro per persoon.

Ouderencontact

Voor alle oudere gemeenteleden wordt er één keer per maand, op dinsdag om 14.15 uur, een contactmiddag georganiseerd. Deze middagen vinden plaats de Vredehorst. Er worden voor deze bijeenkomsten regelmatig gastsprekers uitgenodigd, die iets kunnen vertellen over een bepaald onderwerp. Jaarlijks is er een speciale kerst- en paasviering met een broodmaaltijd. Tevens wordt er eenmaal per jaar een uitstapje georganiseerd.

Ferdinandshof

De Europacommissie, voorheen Oost-Europacommissie, onderhoudt contact met de Evangelisch Lutherse gemeente in Ferdinandshof.

Hoe gaat het dan?
Jaarlijks ontvangt onze gemeente gasten uit Ferdinandshof of bezoeken enkele gemeenteleden de partnergemeente. Tijdens zo’n uitwisselingsweekend worden ervaringen gedeeld. Persoonlijke en vanuit de gemeente. Logeren in een gastgezin is steeds weer een bijzondere beleving. En ook omgekeerd, gasten ontvangen uit een ander land blijft inspireren. Over grenzen heen is er vaak een gevoel van verbondenheid. Er is een gemeenteavond, een gezamenlijke lunch of maaltijd ’s avonds en in de zondagse eredienst vindt ontmoeting plaats met de hele gemeente. Een paar keer werd een musical uitgevoerd in Hoogeveen door een groep jongeren uit onze partnergemeente en omstreken. Wilt u meer weten van deze partnergemeente, kijk dan op www.kirchenkreis-pasewalk.de En wilt u weten hoe het er daar uit ziet, wellicht iets voor een vakantiereis, kijk dan op www.ferdinandshof.de

Geschiedenis
Van 1987 dateert dit contact van de destijds Hervormde wijkgemeente De Kerkboerderij met de Evangelisch Lutherse gemeente in Ferdinandshof , in het noordoosten van Duitsland.
Destijds DDR, en achter het IJzeren Gordijn. De eerste brieven in het archief dateren van 1988. Het IJzeren Gordijn maakte bezoek moeilijk, ook van Nederlanders aan de DDR. Sinds de val van de muur in 1989 is het mogelijk om elkaar vrijuit te bezoeken. Het eerste bezoek vond plaats in 1990, drie leden van de gemeente van De Kerkboerderij bezochten de gemeente in Ferdinandshof. Jarenlang was er tweemaal per jaar een uitwisselingsweekend, de laatste jaren jaarlijks. Voor wie het meemaken zijn het vaak inspirerende dagen.
De gemeente in Ferdinandshof heeft op haar beurt een gemeentecontact met de kerkelijke gemeente in Varaklani in Letland. Een paar jaar geleden brachten enkele gemeenteleden samen met een groep uit Ferdinandshof een bezoek aan Varaklani waarbij meteen de opbrengst van een collecte werd gebracht.

Kerkenraad:
Door de kerkorde worden contacten met andere geloofsgemeenschappen aanbevolen, ook met gemeenten in het buitenland. De werkgroep / (oost) Europacommissie , valt rechtstreeks onder de kerkenraad, in onze gemeente onder de diaconie. Landelijk wordt dit werk gesteund door de Landelijke Werkgroep Gemeentecontacten Nederland – Duitsland (LWG NL-D) (www.gemeentecontacten.nl). Deze werkgroep geeft vier keer per jaar een Rondzendbrief uit met nieuws en activiteiten. Tegelijkertijd worden in het Nederlands vertaalde samenvattingen (Vermischtes) gestuurd van nieuws uit de Duitse media dat van belang kan zijn voor de kerkelijke gemeente. Tweemaal per jaar organiseert de landelijke werkgroep een themadag, soms in samenwerking met de Europacommissie Groningen/Drenthe. De LWG is vertegenwoordigd op de Kirchentage in Duitsland. Samen met leden van onze partnergemeente bezochten ook leden van onze Europacommissie een landelijke ( Leipzig) en een regionale kerkendag (Schwerin).

Waarom een gemeentecontact?
Oorspronkelijk was het doel:
– Verzoening na de tweede wereldoorlog
– Afbouwen van vijandsbeelden t.t.v. de Koude oorlog
– Solidariteit met Christenen die onder een atheïstisch regime leven.

Nu het oorspronkelijke doel niet meer nodig is doet zich de vraag voor naar hoe verder. En wordt het niet tijd om dit contact te beëindigen? Of is het mogelijk om van dit netwerk van gemeentecontacten, niet alleen met Duitsland, ook met meerdere andere landen in Oost-Europa, gebruik te maken om wereldwijd oecumene te ontwikkelen?
In de brochure van de LWG Ziel geven aan Europa 2007 – 2012 wordt het o.a. zo beschreven: inzien dat Europa meer is dan een economische eenheid, beseffen dat we met elkaar in een joods-christelijke traditie staan, opnieuw ontdekken dat religie een van de belangrijkste wortels van onze samenleving is en dat tolerantie de basis is voor een interreligieuze dialoog.

Wilt u meer weten van deze commissie of hebt u ideeën over hoe dit contact inhoud en vorm te geven? Neem dan contact op met een van de leden van deze commissie:
Pieter Bruins Slot, Nies Muis, Gea Eikelenboom, Marga Zwiggelaar, Rinus Benjamins.

Reacties zijn gesloten.