Paaswake

We komen op zaterdagavond om 22.00 uur weer samen op het plein voor de kerk.
Daar brandt het vuur.

Na een gebed gaan we naar binnen en zijn we stil in een donkere kerk. Met het nieuwe vroege licht van de Paasmorgen – symboliserend door het binnen dragen van de nieuwe Paaskaars – gaan ook de Schriften open.

We herkennen het opstaan en de overwinning van de dood vanaf Genesis 1 door heel de Bijbel heen. De Schriften gaan opnieuw leven voor ons, omdat het opstaan van Jezus het ‘volmaken’ is van alle daden van God.
In de oude kerk werd in de Paasnacht gedoopt. Op het moment van Jezus’ opstanding stonden mensen op uit het water van de doop tot een nieuw leven.

Met Christus opgestaan door het water in het licht ontvangen we de nieuwe adem om het Gloria te zingen en als opgestane mensen in een kring brood en wijn uit Zijn hand te ontvangen.
Als wij het licht opnieuw hebben ontvangen, ontvangen wij ook de zegen. Om als gezegende mensen opnieuw de wereld in te gaan.
Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten bij een glas fris of wijn.

Reageren is niet mogelijk