Kerkentrommel/Kersteditie

‘Hoe kom ik er achter wanneer er een laagdrempelige dienst is met de Vredehorstband? Wanneer zingt de cantorij of het kinderkoor? Welke dominee gaat er voor?‘ Het staat allemaal in de Kerkentrommel. Deze week valt het informatie- en opinieblad van de Protestantse Gemeente Hoogeveen bij iedereen op de deurmat. Het kerstnummer heeft dit jaar als thema ‘Kind en Kerst’. Na enkele bespiegelingen over de betekenis van het kind Jezus voor ons komen er mensen aan het woord die in hun dagelijks werk te maken hebben met kinderen in deze tijd. Een docente, een pleegmoeder,

Lees verder ….

Zondag 3 december

Op deze zondag start o.a. het adventsproject van de kinder-nevendienst “Een boek vol verwachtingen” (zie artikel Adventsproject kinderneven-dienst). Het thema is deze zondag: “Ik zorg voor jou”. We lezen we o.a. uit Jesaja 40 : 1- 11 en uit Marcus 13: 24-37. Voorganger mw. Hoekstra, en medewerking wordt o.a. verleend door Simon de Vegt.

Lees verder ….

Tijd van verwachting – Adventvespers

Twee vespers deze advent. Twee momenten van stilte, van inkeer, aanbidding en inspiratie. Twee momenten, één thema: verwachting. Verwachting van het koningskind – kind van heil voor de wereld. Kind beschermd door vrouwen. In de voorbereiding raakten we geïnspireerd door Jezus’ moeder, een meisje nog. Ze wordt zwanger en kiest het groeiende leven in haar te omarmen. Bezocht door een engel hoort ze wie Hij zal zijn. Ze heeft gehoord, maar kan onmogelijk hebben beseft. Zij droeg de redder van de wereld in zich en brengt hem groot. Ze ontvangt, speelt haar rol,

Lees verder ….

zondag 26 november

Op deze ochtend hebben we stil gestaan bij degenen die het afgelopen jaar zijn overleden. We stonden stil bij Openbaring 2:27, zoals op de witte steen te lezen is, middenin het prachtige bloemstuk. Alle nabestaanden hebben de witte steen, met daarop de naam van hun geliefde, onderaan het stuk mee naar huis gekregen.

Lees verder ….

zondag 26 november: een witte steen met een nieuwe naam.

Aanstaande zondag is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar. We gedenken gemeenteleden en anderen die in het afgelopen jaar gestorven zijn. Op deze zondag kunnen we laten zien wat het betekent om gemeente van Jezus Christus te zijn door mee te leven met hen die een diep verdriet met zich meedragen. Er worden geen grote woorden of gebaren van ons verwacht, het is voldoende als we er zijn. Voor de overledenen wordt een kaars aangestoken na het noemen van de naam en aan de nabestaanden wordt na dienst vanaf deze

Lees verder ….

Oudejaarsdag

Heeft u/heb jij een mooi geloofsverhaal bij een lied uit de Top 2000 van dit jaar? In de dienst op zondag 31 december maken we van verschillende (geloofs)liederen uit de Top 2000 een muzikale eredienst. Stuur uw/jouw verhaal naar ds. Wim Loosman. (email: w.loosman@pwgdeweide.nl, tel: 262612, adres: Het Hoge Holt 29, 7909 BG, Hoogeveen) Graag inleveren voor zondag 10 december. Alle inzendingen worden met motivatie gebundeld in een boekje dat digitaal op de website wordt gezet en dat in beperkte oplage wordt gedrukt. Doe mee aan de. Top 2000 á Go-Go Religious  in de Vredehorst. Een prachtige muzikale laatste

Lees verder ….

Uitzwaai moment Ds. Gauke Zijlstra op 19 november 2017

Afbeeldingsresultaat voor uitzwaaienVanaf 1 oktober 2017 is Ds. Gauke Zijlstra met vervroegd emeritaat gegaan. Na een intense periode van 20 jaar, heeft Gauke zijn sporen ruimschoots verdiend in Hoogeveen en daar willen wij als wijkgemeente en kerkenraad van de Protestantse Wijkgemeente de Weide uiteraard niet ongemerkt aan voorbij gaan. Op zondag 19 november gaan wij Gauke op formele wijze uitzwaaien in de ochtenddienst o.l.v. Ds Wim Loosman. In deze reguliere dienst zullen Just4U en een speciale muzikale gast hun medewerking verlenen. Vanaf 10:00 uur is er koffie, thee of ranja met iets lekkers. De aanvang

Lees verder ….

De kunst van de doop.

Twee ‘kunstwerken’ worden er aanstaande zondag 12 november midden in de dienst in de Vredehorst binnen gedragen. Het zijn de kinderen Roëlle Esmee Ten Buur en Moos Hessels, die ten doop worden gehouden. Deze kinderen hebben de ouders ontvangen uit de hand van de grote ‘Kunstenaar’, ze leggen het even terug in zijn hand en ontvangen de kinderen opnieuw om er mee het leven in te gaan. De ouders laten het los om het weer vast te kunnen houden. Zij mogen er nu als kunstenaars aan verder boetseren en kneden. We dopen

Lees verder ….