Bloemschikking Palmpasen

De zesde zondag in de 40-dagentijd heeft de naam palmzondag. In psalm 118:26 staat het verwoord: “Gezegend wie komt met de naam van de HEER.      Wij zegenen u vanuit het huis van de Heer!” In de symbolische schikking zien we de palmtakken als teken van blijdschap over de komst van Jezus naar Jeruzalem. Het Buxusblad staat voor hoop en leven. Levensboom die vrucht draagt:    Leven dat de dood overwint.

Lees verder ….

Bloemschikking 2 april

De vijfde zondag in de 40-dagentijd heeft de naam Judica, wat “doe mij recht” betekent. In psalm 43:1 staat het verwoord: “Verschaf mij recht, o God, vecht voor mijn zaak. Bescherm mij tegen een liefdeloos volk, vol list en bedrog.” In de symbolische schikking zien we kleine, nederige viooltjes, die de mensen voorstellen in angst verscholen en bescherming zoekende. De bundel rechte takken omhoog, symboliseren: een leven recht door zee. De kronkeltakken, zijwaarts gericht, stellen dwaalwegen voor. De basis van de compositie bestaat uit Hedera (of klimop). De betekenis van Hedera is trouw van

Lees verder ….

Bloemschikking 26 maart

De vierde zondag in de 40-dagentijd heeft de naam Laetare, wat – verheugt u – betekent. In psalm 122:1 staat het verwoord: “Ik was verheugd toen ze mij zeiden: wij gaan naar het huis van de HEER!”                Op deze zondag breekt al iets van het Licht van Pasen door. De kleur paars verandert even in roze. In de symbolische schikking zien we de roze voorjaarstakken, die eerst schijnbaar dood waren, volop bloeien. Een woestijn komt tot leven en juicht. De basis van de compositie bestaat uit Hedera ( of klimop ). De betekenis

Lees verder ….

Kelderviering in de Vredehorst.

Zondagmorgen 19 maart was het dan zover. De eerste kelderviering voor jongeren (vanaf 12 jaar) in de kelder van de Vredehorst werd gehouden. Tweeëndertig jongeren waren ingegaan op de uitnodiging om direct in de kelder te gaan vieren tijdens de officiële kerkdienst. Met het thema ‘spreken of zwijgen’ als leidraad zijn we door middel van tien gevarieerde onderdelen er achter gekomen wat het betekent als er te vroeg en teveel gesproken wordt of te lang gezwegen. De Bijbellezing vertelde ons over het zwijgen van Jezus tegenover de Hoge priester en tegen Pilatus. Dat

Lees verder ….

Bloemschikking 19 maart

De derde zondag in de 40-dagentijd heeft de naam Oculi, wat ogen betekent. In psalm 25:15 staat het verwoord: “Ik houd mijn oog gericht op de HEER, hij bevrijdt mijn voeten uit het net.” In de symbolische schikking, zie je de ogen van de katjestakken en de pauwenveren naar boven gericht. Naar God waar we ons heil van verwachten. De basis van de compositie bestaat uit Hedera (of klimop) en een vogelnet. De betekenis van Hedera is trouw van God naar de mensen. God is dus onze redding.

Lees verder ….

Zondag 19 maart – Kelderviering voor jongeren

Een nieuwe vorm van vieren voor jongeren in ´de Weide´. Naast de jongerennevendienst in de Vredehorst worden er een aantal keer per jaar keldervieringen georganiseerd. Alle jongeren vanaf 12 jaar zijn aanstaande zondag om 9.30 uur van harte welkom in de kelder van de Vredehorst. Thema: Zwijgen of spreken. … We gaan proberen op eigentijdse wijze in tien stappen er achter te komen wat het betekent om te zwijgen of te spreken. Soms zeg je teveel, praat je je mond voorbij. Op een ander moment moet je spreken en mag je niet wegkijken. Zwijgen of spreken. Hoe ging dat bekende

Lees verder ….

Vespers in de 40-dagentijd: als oasen in de woestijn

Elk jaar opnieuw bieden die veertig dagen voor Pasen ons de kans orde op zaken te stellen in ons leven, na te denken over datgene waar het in het leven op aankomt. Wij worden eraan herinnerd dat ons leven een doortocht is, een symbolische reis door de woestijn, waarin wij Brood uit de Hemel ontvangen om ons te bemoedigen. Want Gods volk is op weg naar een samenleving zoals God die bedoeld heeft, waar gerechtigheid en barmhartigheid heersen, en God geëerd en de naaste gediend worden. De veertig dagen voor Pasen zijn voor

Lees verder ….

Bloemschikking 2e zondag veertig dagentijd

De tweede zondag in de 40-dagentijd heeft de naam Reminiscere, wat gedenken betekent. Naar psalm 25:6, “Denk aan uw barmhartigheid, HEER, aan uw liefde door de eeuwen heen.” In de symbolische bloemschikking zien we gebogen bremtakken, die tere kwetsbare sneeuwklokjes beschermen. God is vasthoudend naar de mens, een ervaring van intens geluk. De Hedera (of klimop) staat voor trouw van God naar de mensen. Gert Kuyper

Lees verder ….