Verbeelding derde zondag 40-dagentijd

De tempelreiniging

De tempel: een heilige plek van onvoorwaardelijke liefde, huis van God en thuis voor mensen: hier verbeeld door het gipskruid. Maar wat heilig is wordt handel. In de verbeelding zien we de spanning tussen opkomen voor wat heilig is en verdraagzaamheid. Jezus hier als witte roos met een rode rand. Hij is woedend, maakt een zweep van touw en jaagt de geldschieters en handelaren de tempel uit. Met welk recht? Jezus kan ons hier aan het denken zetten. De omgevallen vaas met huislook verbeeldt een tempelzuil in puin. De drie

Lees verder ….

Gezocht: gemeenteleden die kunnen helpen bij Feest van de Geest

Het project Feest van de Geest wordt dit jaar voor de negende keer georganiseerd. Wijkgemeente De Weide doet opnieuw mee. Dit landelijke kerk- en kunstproject is een inspirerend evenement waarbij professionele kunstenaars vanuit het Pinksterfeest een verbinding maken met de hedendaagse kunst. In de Vredehorst exposeren Niesje Metselaar en Anneke van Venrooy. Het thema is ‘Levensadem’. Het evenement vindt plaats vanaf Hemelvaart tot en met Pinksteren. De kerken – waaronder de Vredehorst – zijn van donderdag 10 mei tot en met zondag 13 mei en vrijdag 18 mei tot en met maandag

Lees verder ….

Verbeelding tweede zondag 40-dagentijd

Toen overschaduwde hen een wolk en er klonk een stem uit die wolk: “Deze is mijn Zoon, mijn geliefde, hoort naar hem.” In de verbeelding zien we de hoge berg en op die berg drie figuren: De stralend wit glanzende roos als Jezus. Daarbij de magnoliatak, die symbool staat voor idealisme en sterke principes; deze verbeeldt Mozes, de wetgever. De brem tak staat voor Elia, de profeet. Denkend aan de brem waaronder hij in slaap viel en door een engel werd bemoedigd toen hij dodelijk vermoeid was. Het gipskruid hier verbeeldt de onvoorwaardelijke liefde.

Lees verder ….

Verbeelding bij de eerste zondag 40-dagentijd

Afgelopen zondag was de eerste zondag van de 40 dagen tijd. In de vesper lazen we het vervolg op de doop in de Jordaan. Gert Kuyper en Hilje van der Vinne maakte hierbij dit bloemstuk. De doop van Jezus staat centraal in deze verbeelding. Het doopvont met de witte roos : Jezus stijgt op uit het water. De Geest daalt uit de Hemelen neer : Het gipskruid, wolken die wijken van waaruit de Duif neerdaalt. Nederig en hoopvol zijn wij daar getuigen van door sneeuwklokjes verbeeld.

Lees verder ….

Terugblik op actie Kerkbalans 2018

Dinsdag 6 februari is het bedrag aan toezeggingen, dat wij als gemeenteleden van de Protestantse Gemeente Hoogeveen gedaan hebben, bekend gemaakt. Dit was een totaalbedrag van € 1.177.105,00. Dit resultaat is bereikt door de hulp van de vele vrijwilligers die voor de actie op pad zijn gegaan. Dank u allen daarvoor. Het bedrag is iets meer dan op begroting van 2018 was ingeschat, maar helaas zal ook een deel in de loop van het jaar niet binnenkomen door bijvoorbeeld overlijden of verhuizingen. Aan de andere kant zijn sommige toezeggingsformulieren nog niet binnen gekomen,

Lees verder ….

Bijbels culinair

Veel gemeenteleden hebben Bijbels culinair gekookt op zaterdag 10 februari. En nog meer gemeenteleden kwamen ervan genieten die avond. In regelmatig wisselende samenstellingen aan de tafels werden in de gesprekken werd er bijgepraat en nieuwe gemeenteleden ontmoet. Klaas Molenkamp en het strijkorkest met Grietje Niemeijer onthaalden ons ook muzikaal.

Lees verder ….

Fusiedocument Oud Papier Aktie (OPA) De Weide getekend

In de laatste jaarvergadering van de oud papier commissies van de voormalig Kerkboerderij en de Vredehorst is de lang verwachte fusie tot stand gekomen tussen beide toen nog Hervormde en Gereformeerde organisaties. Dit is geformaliseerd door ondertekening van het fusiedocument. U heeft daar in een eerdere Kerkentrommel over kunnen lezen. Tevens is er een nieuw bestuur aangetreden dat bestaat uit de 5 volgende personen. Tom Thomas: Voorzitter Hajé Rundervoort: Secretaris Geralt Lenten: Penningmeester Wijnand Edelijn: Algemeen lid Pieter Kamminga: Algemeen lid Doordat we als Protestantse

Lees verder ….

Op zoek naar Judas in de Vredehorst

Op zondag 18 februari begint de veertigdagentijd. We starten met het project voor de kinderen, waarmee we stap voor stap naar het Paasfeest toeleven. Het draagt de titel ’Wie zorgt voor jou?‘ Uit de zorgkoffer komen verschillende symbolen die verwijzen naar het zorgen voor de ander en naar het Bijbelverhaal. Deze zondag start in de Vredehorst ook de kaartverkoop van de musical ‘Op zoek naar Judas’. Later die week zij kaarten ook verkrijgbaar bij de christelijke boekhandel ‘de Fakkel’. Sinds voorjaar 2017 wordt er hard gewerkt aan een goede uitvoering van deze musical

Lees verder ….

Kinderkoor op Palmpasen en Paasmorgen in de Vredehorst.

Op Palmpasen en Pasen, op de zondagen 25 maart en 1 april, zingt het kinderkoor van de Vredehorst in beide diensten. Op zaterdag 24 maart gaan we ook met heel andere kinderen Palmpaasstokken maken. Heb je zin om mee te doen? Hartstikke leuk! We gaan met elkaar repeteren op woensdagmiddag van 14.00 uur tot 15.00 uur in de Vredehorst. De eerste keer zal zijn op woensdag 7 februari in de Vredehorst. Je bent van harte welkom! Kom je voor het eerst, geef je dan even op bij Aliena van Dalen. E-mail: aliena.vandalen@gmail.com

Lees verder ….