Voedselbankactie rond de Vredehorst

Doet u ook mee ???

Als ik op zondagmorgen de kerkzaal binnenstap en het zwarte kratje van de voedselbank zie staan, denk ik keer op keer : stom weer vergeten om iets/een kleinigheid mee te nemen. Als ik voor het weekend boodschappen doe of zondagsmorgens vertrek van huis denk ik daar niet aan. Geen onwil , maar………… Wie herkent dat ook bij zichzelf ?? Weet u dat ongeveer 140 gezinnen in Hoogeveen , een keer in de 14 dagen gebruik maken van de voedselbank? Voor hun is dit een onmisbare en dus welkome aanvulling op hun dagelijkse behoefte vwb voeding en verzorging. Elke vrijdagmorgen worden er dus een 70 tal kratten gevuld met allerlei voedings en verzorgingsproducten, die ’s middags door de gezinnen zelf worden afgehaald. Hoe mooi zou het niet zijn als we elke keer 70 dezelfde produkten aan de voedselbank zouden kunnen leveren ( voor elk gezin 1). Het liefst natuurlijk 1x per week, maar laten we beginnen dat 1x in de maand voor elkaar te krijgen. Hoe gaan we dat doen ?? Door elkaar er op tijd aan te herinneren. !!! Bij de in/uitgang van de kerkzaal, bij de krat van de voedselbankactie ligt een formulier waarop u, uw naam, uw e-mail adres en /of uw 06 nummer kunt noteren. Op de eerste en derde donderdag van de maand krijgt u een mail of een app om elkaar eraan te

Lees verder ….

Start kaartverkoop musical ‘Op zoek naar Judas’

Zondag 18 februari is de kaartverkoop voor de nieuwe musical in de Weide gestart. Tijdens de ochtenddienst zong het musicalkoor een tweetal liederen uit de musical en maken we op een bijzondere manier kennis met Judas. De kaarten kosten € 7,50 per stuk (inclusief koffie of thee in de pauze) De kaarten zijn vanaf 18 februari te koop in de Vredehorst en bij de Chr. Boekhandel De Fakkel aan de van Echtenstraat. Op beide adressen graag contant afrekenen.

Lees verder ….

Verbeelding vesper vijfde zondag in de veertigdagentijd

De verbeelding is gebaseerd op de uitspraak van Jezus: “Ik ben de deur voor de schapen. Wie door mij naar binnen gaat zal behouden zijn. Hij zal ingaan en uitgaan en weidegrond vinden.” De deur zien we in de schikking als de twee bogen van brem die een poort voorstellen, met het gras als weidegrond. Jezus is verbeeld in de witte roos: “ Ik ben de goede Herder “ zegt hij. De kudde bestaat uit zowel de joden , verbeeld door de witte violen, als medegelovigen die uit joden en heidenen geboren zijn . Daarmee een kudde zo wijd als de wereld. In de schikking zijn daarvoor allerlei bloemen gebruikt : blauwe violen, narcissen, primula, krokussen en blauwe druifjes. Ook in het gipskruid zien we weer: de onvoorwaardelijke liefde : De Herder die zich met hart en ziel inzet voor zijn schapen.

Lees verder ….

Verbeelding 4e zondag 40-dagentijd

Er is genoeg voor iedereen.

Iets van het licht van Pasen kleurt deze dag. We zijn halverwege de veertigdagentijd. Het roze doek en bloesem verlichten het paars van inkeer.  Verheug U . De onvoorwaardelijke liefde  spreekt in de verbeelding:  Er is genoeg voor iedereen. Op de berg , waar hemel en aarde elkaar raken, zien we weer het gipskruid. De  witte roos verwijst naar Jezus. Hij laat de mensen plaatsnemen in het gras, een menigte, uitgebeeld in wilgenkatjes. Hij voedt hen door vijf broden en twee vissen te delen. Daar kunnen we ontdekken, zelfs van tekort kun je delen. Vijf en twee is zeven: een onverwachte volheid.  Overvloed.

Lees verder ….

Verbeelding derde zondag 40-dagentijd

De tempelreiniging

De tempel: een heilige plek van onvoorwaardelijke liefde, huis van God en thuis voor mensen: hier verbeeld door het gipskruid. Maar wat heilig is wordt handel. In de verbeelding zien we de spanning tussen opkomen voor wat heilig is en verdraagzaamheid. Jezus hier als witte roos met een rode rand. Hij is woedend, maakt een zweep van touw en jaagt de geldschieters en handelaren de tempel uit. Met welk recht? Jezus kan ons hier aan het denken zetten. De omgevallen vaas met huislook verbeeldt een tempelzuil in puin. De drie bloemen verwijzen naar wat Jezus zei: “Breek deze tempel af en in drie dagen zal ik hem doen herrijzen.”

Lees verder ….

Gezocht: gemeenteleden die kunnen helpen bij Feest van de Geest

Het project Feest van de Geest wordt dit jaar voor de negende keer georganiseerd. Wijkgemeente De Weide doet opnieuw mee. Dit landelijke kerk- en kunstproject is een inspirerend evenement waarbij professionele kunstenaars vanuit het Pinksterfeest een verbinding maken met de hedendaagse kunst. In de Vredehorst exposeren Niesje Metselaar en Anneke van Venrooy. Het thema is ‘Levensadem’. Het evenement vindt plaats vanaf Hemelvaart tot en met Pinksteren. De kerken – waaronder de Vredehorst – zijn van donderdag 10 mei tot en met zondag 13 mei en vrijdag 18 mei tot en met maandag 21 mei van 12.00 uur tot 17.00 uur geopend.

Gezocht: gemeenteleden die willen helpen

Om het evenement in de Vredehorst soepel te laten verlopen, zoeken we gemeenteleden die kunnen helpen met het ontvangen en te woord staan van bezoek, en het schenken van koffie en thee. Laat u zich inspireren door dit project en help mee! U kunt zich aanmelden bij Bé Geurtsen, via (0528) 277 746 of geurtsen-wissink@home.nl.

Achtergrond

Het evenement Feest van de Geest is een landelijk project. In de gemeente Hoogeveen doen – naast de Vredehorst – de Oosterkerk en de Hervormde Kerk in Hollandscheveld mee. In Midden- en Zuidoost- Drenthe participeren in totaal dertien kerken met negentien kunstenaars. Meer informatie vindt u op www.feestvandegeest.nl. Bé Geurtsen

Lees verder ….

Verbeelding tweede zondag 40-dagentijd

Toen overschaduwde hen een wolk en er klonk een stem uit die wolk: “Deze is mijn Zoon, mijn geliefde, hoort naar hem.” In de verbeelding zien we de hoge berg en op die berg drie figuren: De stralend wit glanzende roos als Jezus. Daarbij de magnoliatak, die symbool staat voor idealisme en sterke principes; deze verbeeldt Mozes, de wetgever. De brem tak staat voor Elia, de profeet. Denkend aan de brem waaronder hij in slaap viel en door een engel werd bemoedigd toen hij dodelijk vermoeid was. Het gipskruid hier verbeeldt de onvoorwaardelijke liefde. De stem uit de wolk zegt: Deze is mijn zoon mijn geliefde. Hemel en aarde raken elkaar. Met Hem de berg bestijgen en met Hem weer afdalen naar onze dagelijkse (heide-)plek beneden.

Lees verder ….

Verbeelding bij de eerste zondag 40-dagentijd

Afgelopen zondag was de eerste zondag van de 40 dagen tijd. In de vesper lazen we het vervolg op de doop in de Jordaan. Gert Kuyper en Hilje van der Vinne maakte hierbij dit bloemstuk. De doop van Jezus staat centraal in deze verbeelding. Het doopvont met de witte roos : Jezus stijgt op uit het water. De Geest daalt uit de Hemelen neer : Het gipskruid, wolken die wijken van waaruit de Duif neerdaalt. Nederig en hoopvol zijn wij daar getuigen van door sneeuwklokjes verbeeld.

Lees verder ….

Terugblik op actie Kerkbalans 2018

Dinsdag 6 februari is het bedrag aan toezeggingen, dat wij als gemeenteleden van de Protestantse Gemeente Hoogeveen gedaan hebben, bekend gemaakt. Dit was een totaalbedrag van € 1.177.105,00. Dit resultaat is bereikt door de hulp van de vele vrijwilligers die voor de actie op pad zijn gegaan. Dank u allen daarvoor. Het bedrag is iets meer dan op begroting van 2018 was ingeschat, maar helaas zal ook een deel in de loop van het jaar niet binnenkomen door bijvoorbeeld overlijden of verhuizingen. Aan de andere kant zijn sommige toezeggingsformulieren nog niet binnen gekomen, waardoor het bedrag nog kan stijgen. In 2017 was het totaal van toezeggingen ongeveer € 1.201.000. De onderstaande grafiek laat zien dat de toezeggingen per wijk over het algemeen iets omlaag zijn gegaan.

Lees verder ….