Eten in de Herberg

Voor de eerste keer vond Eten in de Herberg plaats in de Vredehorst. De zogenaamde kop is er af. Als Herbergiers zijn we blij dat het goed verlopen is. Het volgende Eten in de Herberg is op woensdag 15 Februari in de Vredehorst. Op het menu staat nasi/bami en andere gerechten uit Indonesische keuken. Nadat Nederlands-Indië een zelfstandige staat Indonesië is geworden kwamen veel Nederlanders en Indonesiërs die voor de Nederlanders hadden gewerkt naar Nederland. Hun eetcultuur namen ze mee en tot op de dag van vandaag is die invloed merkbaar. U kunt er van

Lees verder ….

Collecte Kerk in Actie Werelddiaconaat 5 februari 2017

Nootmuskaat is de belangrijkste inkomstenbron voor meer dan de helft van de bevolking op de Noord-Molukken. Vanwege problemen met een schimmel hebben boeren in deze Indonesische provincie echter moeite om een goede kwaliteit nootmuskaat te leveren. Door de slechte kwaliteit krijgen de boeren nu een lage prijs voor hun product. Kerk in Actie draagt al enkele jaren bij aan het organiseren en trainen van boeren. Vrouwen krijgen daarbij in het bijzonder aandacht, omdat zij minstens de helft van het werk doen, maar vaak achtergesteld zijn en minder loon ontvangen. Op zondag 5 februari collecteren

Lees verder ….

Kralen van de dopelingen

Na afloop werden de eerste kralen met de namen en de geboorte- en doopdatum opgehangen in de gedachtenishoek. Daarmee is de gedachtenishoek ook een gedachtenis van de doop geworden.

Lees verder ….

Doopdienst op zondag 29 januari

dopenOp zondag 29 januari wordt er een doopviering gehouden in de Vredehorst. De ouders van jonge kinderen, die hun kinderen ten doop willen houden kunnen zich aanmelden bij ds. Loosman via e-mail of telefoon. Ruim voor de dienst nemen we met elkaar contact op voor een voorbereidend gesprek, waarin ook persoonlijke wensen besproken kunnen worden. (wim.loosman@online.nl en/of tel: 262612)

Lees verder ….

Uitleg bij het logo

logo-pkndeweide1000Achtergrond bij het logo zoals de ontwerper, Simon Lenten uit Hoogeveen, het beschreven heeft: Een goed logo is uniek (m.a.w.: past alleen bij de opdrachtgever) en is dus niet uit te wisselen met een andere naam. De verbinding van jong en oud, gereformeerd en hervormd, Kerkboerderij en Vredehorst is simpelweg vormgegeven door de spatie tussen ‘de’ en ‘weide’ weg te laten. De kleuren maken het mogelijk het logo onafhankelijk van het PKN-logo toch te herkennen als PKN-gerelateerd. De kenmerkende vorm van de klokkentoren maakt het logo volstrekt uniek en zeer herkenbaar. (Op z’n

Lees verder ….